(HBĐT) - Với tổng số 390 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ, 5 năm liền (2013 - 2017), Đảng bộ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) giữ vững danh hiệu TSVM. Qua đánh giá, phân tích chất lượng năm 2017, có 84,20% chi bộ đạt TSVM, 15,80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCS Đảng yếu kém. Về đảng viên, có 11,79% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 56,71% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31,50% hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách.


Cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thường xuyên trao đổi để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Đến nay, xã Mông Hóa tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM đã được công nhận tháng 9/2015. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 2,5%, thu nhập bình quân ước đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Đảng ủy xã Mông Hoá Nguyễn Đăng Dung đánh giá: "Để đạt được kết quả đó, cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương về công tác KT,GS và kỷ luật Đảng cùng các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng”.

Bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, năm 2017, Đảng ủy xã Mông Hóa tiến hành KT,GS đối với 6 chi bộ về việc phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS, kỷ luật Đảng và công tác tài chính Đảng. Đồng thời, giám sát chuyên đề việc thực hiên chức trách, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2017 và chương trình công tác toàn khóa đối với Chủ tịch Hội LHPN xã.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT Đảng ủy đã KT,GS 20 chi bộ và 1 đảng viên về tài chính Đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; việc tổ chức thực hiện NQ T.ư 4, NQ T.ư 5 (khóa XII); việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm...

Trong 4 tháng đầu năm 2018, cùng với xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS của cấp ủy và UBKT Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 2 chi bộ về tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời thường xuyên tổ chức giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, chi ủy viên các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tham gia sinh hoạt Đảng. Nhờ làm tốt công tác KT,GS, từ năm 2017 đến nay, toàn Đảng bộ chỉ có 1 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm về đạo đức, lối sống.

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mông Hóa khẳng định: "Phương pháp, quy trình các cuộc KT,GS được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng các cuộc KT,GS ngày càng được nâng cao, đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót của các TCCS Đảng và đảng viên. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức CT-XH trong sạch vững mạnh, ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tạo sự ổn định tình hình chính trị trên địa bàn để thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Đó là cơ sở và nền tảng vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2018

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2018 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT)-Sáng 13/7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) -Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản về công tác KT, GS. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đảng ủy quân sự tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - nhìn lại nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác KT, GS và kỷ luật Đảng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Tường cho biết:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng)

(HBĐT) - Ngày 12/7, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XVI (mở rộng). Nội dung hội nghị, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.