(HBĐT) - Với tổng số 390 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ, 5 năm liền (2013 - 2017), Đảng bộ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) giữ vững danh hiệu TSVM. Qua đánh giá, phân tích chất lượng năm 2017, có 84,20% chi bộ đạt TSVM, 15,80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCS Đảng yếu kém. Về đảng viên, có 11,79% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 56,71% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31,50% hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách.


Cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thường xuyên trao đổi để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Đến nay, xã Mông Hóa tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM đã được công nhận tháng 9/2015. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 2,5%, thu nhập bình quân ước đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Đảng ủy xã Mông Hoá Nguyễn Đăng Dung đánh giá: "Để đạt được kết quả đó, cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương về công tác KT,GS và kỷ luật Đảng cùng các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng”.

Bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, năm 2017, Đảng ủy xã Mông Hóa tiến hành KT,GS đối với 6 chi bộ về việc phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS, kỷ luật Đảng và công tác tài chính Đảng. Đồng thời, giám sát chuyên đề việc thực hiên chức trách, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2017 và chương trình công tác toàn khóa đối với Chủ tịch Hội LHPN xã.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT Đảng ủy đã KT,GS 20 chi bộ và 1 đảng viên về tài chính Đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; việc tổ chức thực hiện NQ T.ư 4, NQ T.ư 5 (khóa XII); việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm...

Trong 4 tháng đầu năm 2018, cùng với xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS của cấp ủy và UBKT Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 2 chi bộ về tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời thường xuyên tổ chức giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, chi ủy viên các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tham gia sinh hoạt Đảng. Nhờ làm tốt công tác KT,GS, từ năm 2017 đến nay, toàn Đảng bộ chỉ có 1 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm về đạo đức, lối sống.

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mông Hóa khẳng định: "Phương pháp, quy trình các cuộc KT,GS được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng các cuộc KT,GS ngày càng được nâng cao, đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót của các TCCS Đảng và đảng viên. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức CT-XH trong sạch vững mạnh, ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tạo sự ổn định tình hình chính trị trên địa bàn để thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Đó là cơ sở và nền tảng vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Đức Phượng

Các tin khác


BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn đáng giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 11/12/2018, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh ta

(HBĐT) - Sáng 11/12, tại văn phòng UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình phát triển KT-XH năm 2018. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền

(HBĐT) - Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/ 2013 Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư Đảng khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở” của Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh cho biết: "Qua 5 năm thực hiện, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, CB,ĐV và nhân dân về đổi mới, hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn

Thành phố Hòa Bình đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

(HBĐT)- Thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018”, cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình và các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước. Trong đó, tích cực đổi mới về nhận thức của cán bộ, đảng viên gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động theo hướng vì dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do

Sáng 9-12, tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự do (DCTD) trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên. Cùng dự, có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Trịnh Ðình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nông, lâm nghiệp; lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành của 20 tỉnh, thành phố liên quan.

Thủ tướng Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 8/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12/2018 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.