Chính trị
Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015): Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và phát triển
Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2010 | 3:32:46 Chiều

(HBĐT) - Sau hơn hai ngày làm việc, chiều 7/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2010-2015) đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung. Đây là Đại hội được BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

 

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ và 299 đại biểu đại diện cho hơn 6.500 đảng viên của Đảng bộ.

    

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng với các đại biểu.

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX trình Đại hội nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt; kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 10/4%, trong đó, nông, lâm nghiệp tăng 2,6%, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng 22,6%, dịch vụ - du lịch tăng 22,1%. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế đã đạt được mục tiêu là giảm từ 55,7% (năm 2005) xuống còn 44,4% (năm 2010), TTCN – XD tăng từ 14,3% (namư 2005) lên 20,5% (năm 2010). Thu ngân sách Nhà nước tăng 14,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8,3 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng KT-XH của huyện tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cải tạo bằng các nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Chất lượng giáo dục đào tạo có bước chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Đến nay, 100% số xã của huyện có trạm y tế. Huyện đã chủ động trong công tác phòng, chống, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,49%/năm (còn 23,15%). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới tất cả các chi, Đảng bộ, các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc...

    

Với tinh thần "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và phát triển", Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2010-2015) đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và phát triển”, Đại hội đã xác định các khâu đột phá vào các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp; công nghiệp – xây dựng; thương mại dịch vụ; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Huyện sẽ tập trung chuyển đổi đưa các cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa; quan tâm làm tốt công tác qui hoạch, xây dựng đô thị và các cụm xã. Thực hiện cơ cấu kinh tế: nông - lâm nghiệp chiếm dưới 40%; TTCN - xây dựng chiếm 25%; Du lịch - dịch vụ chiếm 35% trở lên. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập THPT và THCS đúng tuổi, có 15 trưởng trở lên đạt chuẩn Quốc gia; 75% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 80% trạm y tế có bác sĩ; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm trở lên; xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng TSVM hàng năm đạt 75%; kết nạp đảng viên mới bình quân 4%/năm/ tổng số đảng viên...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đại hội đánh giá đúng kết quả đạt được rút ra nguyên nhân và giả pháp tổ chức triển khai hiện nghị quyết của Đại hội. Đồng thời các đại biểu đã góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khoá XXI (2010-2015). Đồng chí Đinh Công Hồng được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng tiến hành bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Đảng bộ huyện Kim Bôi đã có rất nhiều cố gắng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đã vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện chưa chỉ đạo tốt các cấp, các ngành để khai thác, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện. Vì vậy, kinh tế huyện Kim Bôi có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, chưa kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường... Công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng và quản lý đảng viên ở một số cấp ủy trực thuộc huyện chưa được quan tâm đúng mức…

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của huyện; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ và thực hiện tốt việc lồng ghép, quản lý và sử dụng có hiệu qảu nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án của Nhà nước trên địa bàn, tạo đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong 5 năm tới. Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện. Ngay sau Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH khóa mới cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH có tính chiến lực; ổn định công tác tổ chức, cán bộ; xác định rõ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể các nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm, mang tính đột phá để đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ cấp huyện, trên cơ sở rút kinh nghiệm tại Đại hội điểm ở huyện Kim Bôi, tổ chức tốt Đại hội của Đảng bộ mình.

 

                                                                                              Ngọc Vinh

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25 - 35 °C

Nhiệt độ: 25 - 34 °C

Nhiệt độ: 27 - 35 °C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0098405103
Built by ICT Group