Phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, CBCC Ban Dân vận Tỉnh uỷ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất làm tốt vai trò tham mưu về công tác dân vận của cấp uỷ Đảng. Ảnh:P.V

Phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, CBCC Ban Dân vận Tỉnh uỷ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất làm tốt vai trò tham mưu về công tác dân vận của cấp uỷ Đảng. Ảnh:P.V

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 65 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ về sự trưởng thành của ngành Dân vận tỉnh nhà.

 

PV: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xin đồng chí cho biết những năm qua, ngành Dân vận tỉnh ta đã làm gì để ghi sâu lời dạy của Bác?

 

Đồng chí Hoàng Thị Chiển: Trong những năm gần đây, công tác dân vận của tỉnh đã có những nét khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là tham mưu với các cấp ủy và chính quyền chỉ đạo công tác vận động quần chúng thực hiện Chương trình XDNMT tiếp tục đạt được nhiều kết quả; các phong trào, CVĐ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu mang ý nghĩa thiết thực. Năm 2013, hệ thống dân vận các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tham mưu cho cấp uỷ sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Đặc biệt là triển khai quán triệt Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

Tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện Hướng dẫn số 80 ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương, Công văn số 372 ngày 22/4/2013 của Tỉnh ủy về việc “Thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố, KDC”; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013-2017” (Ban hành kèm theo Quyết định số 750 ngày 15/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

 

Tham mưu giúp cấp uỷ các cấp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” lần thứ II, giai đoạn 2011 - 2013.

 

Tham mưu giúp Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở và Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện QCDCnăm 2013 và kết quả thực hiện phong trào thi đua  “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2013.

 

PV: Thưa đồng chí, Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 7 (khoá XI) đã ban hành NQ số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đây được xem là một NQ vừa đúng và trúng trong giai đoạn hiện nay nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Vậy xin đồng chí cho biết vai trò, nhiệm vụ của ngành Dân vận để NQ sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực?

 

Đồng chí Hoàng Thị Chiển: Trong thời gian tới, hệ thống dân vận cần tập trung quán triệt nghiêm túc NQT.Ư 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các LLVT trong công tác dân vận trước tiên là phải làm tốt công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về vai trò, mục đích, quy trình, nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong giai đoạn mới làm cơ sở cho công tác dân vận; đồng thời, tổ chức động viên nhân dân hình thành các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

 

Tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp dân vận theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Tăng cường hướng về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu về công tác dân vận của cấp uỷ Đảng, coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, đảm bảo trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức tốt, có tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác, có khả năng tiếp cận nhanh với những đổi mới và phát triển của thế giới và trong nước, có phong cách cán bộ dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh  phải có “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

 

Thực tiễn 83 năm qua cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là “Tin ở lực lượng và sức mạnh của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân sẽ phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng”. Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm và quyết tâm làm, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng các cấp, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây chính là điều chúng ta thực hiện Di chúc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 

 

PV. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

                                                           Hoàng Nga (Thực hiện)

 

 

Các tin khác


Tiếp tục nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam

(HBĐT) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo.

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-3.

Huyện Đà Bắc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

(HBĐT) - Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Suối Nánh, Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa là 3 trong nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ chuyên môn được huyện Đà Bắc bố trí, bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt cấp xã trong thời gian qua. Từ việc quan tâm bổ nhiệm, bố trí cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn tốt đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã trong toàn huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Anh Sáu Khải, người con ưu tú của Nam Bộ, một tấm lòng sắt son vì nước, vì dân

Anh Sáu (tên gọi thân mật của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải) là một người con ưu tú của dân tộc. Sinh ra trên mảnh đất Củ Chi "Ðất thép thành đồng", thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng tại vùng đất Gia Ðịnh thân thương, rồi tập kết ra bắc, được đào tạo tại nước ngoài và trở lại lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong những năm mà thành phố này góp phần tạo nên những tiền đề thực tiễn rất sống động để T.Ư hình thành đường lối đổi mới. Những năm tháng đầu tiên của "đổi mới" đầy khó khăn, thử thách đó cũng chính là môi trường để trui rèn bản lĩnh của người cán bộ.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Chiều 20/3, đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác KTGS năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các ngành khối nội chính, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh.

Lạc Sơn: Bồi dường kiến thức QPAN cho 140 học viên thuộc đối tượng 4

(HBĐT) - Ngày 19/3, Hội đồng giáo dục QPAN huyện Lạc Sơn đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 cho 140 học viên là các cán bộ, đại biểu HĐND các xã, thị trấn trong toàn huyện.