Phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, CBCC Ban Dân vận Tỉnh uỷ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất làm tốt vai trò tham mưu về công tác dân vận của cấp uỷ Đảng. Ảnh:P.V

Phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, CBCC Ban Dân vận Tỉnh uỷ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất làm tốt vai trò tham mưu về công tác dân vận của cấp uỷ Đảng. Ảnh:P.V

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 65 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ về sự trưởng thành của ngành Dân vận tỉnh nhà.

 

PV: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xin đồng chí cho biết những năm qua, ngành Dân vận tỉnh ta đã làm gì để ghi sâu lời dạy của Bác?

 

Đồng chí Hoàng Thị Chiển: Trong những năm gần đây, công tác dân vận của tỉnh đã có những nét khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là tham mưu với các cấp ủy và chính quyền chỉ đạo công tác vận động quần chúng thực hiện Chương trình XDNMT tiếp tục đạt được nhiều kết quả; các phong trào, CVĐ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu mang ý nghĩa thiết thực. Năm 2013, hệ thống dân vận các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tham mưu cho cấp uỷ sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Đặc biệt là triển khai quán triệt Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

Tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện Hướng dẫn số 80 ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương, Công văn số 372 ngày 22/4/2013 của Tỉnh ủy về việc “Thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố, KDC”; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013-2017” (Ban hành kèm theo Quyết định số 750 ngày 15/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

 

Tham mưu giúp cấp uỷ các cấp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” lần thứ II, giai đoạn 2011 - 2013.

 

Tham mưu giúp Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở và Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện QCDCnăm 2013 và kết quả thực hiện phong trào thi đua  “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2013.

 

PV: Thưa đồng chí, Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 7 (khoá XI) đã ban hành NQ số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đây được xem là một NQ vừa đúng và trúng trong giai đoạn hiện nay nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Vậy xin đồng chí cho biết vai trò, nhiệm vụ của ngành Dân vận để NQ sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực?

 

Đồng chí Hoàng Thị Chiển: Trong thời gian tới, hệ thống dân vận cần tập trung quán triệt nghiêm túc NQT.Ư 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các LLVT trong công tác dân vận trước tiên là phải làm tốt công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về vai trò, mục đích, quy trình, nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong giai đoạn mới làm cơ sở cho công tác dân vận; đồng thời, tổ chức động viên nhân dân hình thành các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

 

Tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp dân vận theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Tăng cường hướng về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu về công tác dân vận của cấp uỷ Đảng, coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, đảm bảo trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức tốt, có tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác, có khả năng tiếp cận nhanh với những đổi mới và phát triển của thế giới và trong nước, có phong cách cán bộ dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh  phải có “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

 

Thực tiễn 83 năm qua cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là “Tin ở lực lượng và sức mạnh của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân sẽ phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng”. Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm và quyết tâm làm, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng các cấp, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây chính là điều chúng ta thực hiện Di chúc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 

 

PV. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

                                                           Hoàng Nga (Thực hiện)

 

 

Các tin khác


Đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”: Từ ngữ không hợp lý

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện cho rằng, việc thay đổi từ "trạm thu phí” sang "trạm thu giá” của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ gây hiểu lầm cho người dân. Theo đó, Bộ cần phải thay đổi cách sử dụng từ hoặc bổ sung cho đầy đủ nếu vẫn dùng từ "trạm thu giá”.

Lựa chọn những hình thức tố cáo phù hợp thực tế

Ngày 24-5, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc tại Hội trường. Các đại biểu QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án luật: Luật Tố cáo (sửa đổi) , Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự án luật nêu trên.

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch và dự án Luật Trồng trọt.

(HBĐT)-Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 23/5, các đại biểu Quốc hội tiến thành thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và Dự án Luật Trồng trọt.

QH thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Chiều 23.5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Năm, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Tiếp đó, QH thảo luận tại tổ về dự án luật này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu Công đoàn Quân đội

Chiều 23-5, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư, gặp mặt 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 370 đại biểu về dự Ðại hội Công đoàn Quân đội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023.

Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

(HBĐT) – Chiều ngày 23/5, Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ  2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.