(HBĐT)-UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành chức năng quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chú trọng nguồn thu từ đất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Đến năm 2020 đạt số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 5.000 tỷ đồng.


UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ các dự án đầu tư sớm đưa vào khai thác, tạo nguồn thu từ đất. Ảnh: Tòa nhà Vincom Shophouse tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) chuẩn bị đưa vào khai thác, sẽ đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước. 

Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được xây dựng trên cơ sở kế hoạch thu NSNN giai đoạn 2016-2020, bình quân tăng 17%/năm, đến năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu NSNN là 1/5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết. Nguyên nhân do có sự thay đổi về chế độ, chính sách dẫn đến làm giảm nguồn thu; các dự án sản xuất, kinh doanh đang trong quá trình đầu tư, xây dựng, một số dự án hoạt động chưa hiệu quả, chưa tạo được nguồn thu mới. Mặt khác, cơ cấu thu chưa bền vững, phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, đất đai, khoáng sản, thu từ các khoản thuế, phí, thu khác còn hạn chế... Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh và tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm, dự kiến thu NSNN năm 2020 đạt khoảng 4.500 tỷ đồng. 

Đồng chí Bùi Văn Đức, Giám đốc Sở Tài Chính cho biết: Để đạt được chỉ tiêu thu NSNN giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm tăng thu 17%, đến năm 2020 đạt mức 5.000 tỷ đồng. Trong năm 2019 và năm 2020 phải tăng tối thiểu 27,1%/năm về giá trị tuyệt đối, trung bình mỗi năm tăng 811 tỷ đồng.  

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành chức năng và chính quyền các địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, tăng cường quản lý thu các khoản thuế, phí. Đặc biệt tập trung khai thác nguồn thu từ đất. Trong đó, Sở Tài chính thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn đến năm 2020. Tập trung huy động các nguồn thu từ thuế, phí; chú trọng các nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản; tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, quản lý chặt chẽ việc đấu giá tài sản Nhà nước. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư phục vụ phát triển KT-XH.

Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt pháp luật về thuế và nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường công tác quản lý thu, khai thác hiệu quả nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá. Quyết liệt xử lý thu hồi nợ thuế, thu nợ tiền đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tính thuế tài nguyên. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm về thu NSNN. Tham mưu, giao nhiệm vụ cụ thể khoản thu tiền sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Sở Xây dựng đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án bất động sản để tạo nguồn thu từ đất; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác xây dựng các dự án, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các khu quy hoạch nhà ở nhằm tạo quỹ đất bán đấu giá theo quy định, đôn đốc thực hiện các dự án có sử dụng đất, các dự án tạo quỹ đất bán đấu giá theo thẩm quyền. Sở TN&MT rà soát lại quỹ đất, thực hiện quy hoạch các khu vực có lợi thế thành đất dịch vụ, thương mai, nhà ở, kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án đã được giao đất nhưng không hoặc chậm triển khai để giao đất cho các nhà đầu tư có tiềm năng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về nghĩa vụ tài chính và quản lý Nhà nước đối với đất đai. Nghiên cứu cơ chế phân cấp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trên cơ sở quy hoạch; xây dựng danh mục dự án, kế hoạch, lộ trình thời gian và trách nhiệm thực hiện của từng sở, ngành trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý của từng dự án theo quy định nhằm bảo đảm thời gian đấu giá, thu tiền sử dụng đất trong niên độ ngân sách năm 2019 và năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, GPMB, giao đất, tính tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019. Trong đó, tập trung vào các dự án như: Khu dân cư số 3, 4 phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình); dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Kho 2, Công ty Thủy điện Hòa Bình; dự án mở rộng khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, giai đoạn 3; dự án khu dân cư số 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình); dự án khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn); dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn)... Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng thu NSNN. 

Đối với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát và bổ sung danh mục quỹ đất có tiềm năng thực hiện các dự án đầu tư, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích có khả năng thu tiền sử dụng đất trong năm 2019, năm 2020 và những năm tiếp theo. Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, chi tiết thực hiện các khoản thu tiền sử dụng đất, trước mắt tập trung vào danh mục đã xác định trong năm 2019. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt công tác GPMB các dự án. Rà soát đề xuất, lập danh mục dự án sử dụng đất có giá trị thương mại cao để lựa chọn đầu tư, bảo đảm tuân thủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ gửi về Sở Xây dựng tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đang chỉ đạo các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, chăm sóc, hỗ trợ các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch nhằm tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho NSNN trong những năm tới.


Lê Chung
Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 20,26 tỷ USD.

Người dân xã Đa Phúc ấm no từ trồng mía

(HBĐT) -Dọc trên những con đường bê tông liên thôn, xóm tại xã Đa Phúc (Yên Thủy) là những ruộng mía bạt ngàn. Nông dân hồ hởi chăm sóc đảm bảo thu hoạch đúng khung thời vụ. Trong 2 - 3 năm trở lại đây, giá mía ở mức 6.000 - 8.000 đồng/cây, thị trường tiêu thụ ổn định. Cây mía đã trở thành cây trồng mũi nhọn giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 6,14 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Trong đó, nuôi cá lồng bè trên hồ sông Đà diễn ra thuận lợi, cá phát triển tốt, các chỉ số môi trường tương đối ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Hiện, tổng diện tích nuôi cá ao, hồ toàn tỉnh đạt 2.698 ha với 4.900 lồng nuôi cá, tăng 200 lồng so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục