(HBĐT) - Năm 2021, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) thực hiện trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tác động lớn đến triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khi nhiều hoạt động bị gián đoạn, ngưng trệ, giá vật liệu xây dựng tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí, tiến độ, tăng rủi ro cho các dự án. Ngoài ra, kế hoạch vốn bố trí cho các dự án khởi công mới đến ngày 30/9/2021 mới được giao chi tiết cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân...


Từ ưu tiên nguồn vốn đầu tư, năm 2021, cầu Hòa Bình 2 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án ĐTC của tỉnh, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong năm, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân VĐTC. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, Ban quản lý dự án chuyên ngành và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND, ngày 8/7/2021 về thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn. Tổ công tác thúc đẩy giải ngân đã tiến hành các cuộc kiểm tra đối với những dự án quan trọng, các dự án chậm giải ngân, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục. Định kỳ, UBND tỉnh tổ chức họp với các chủ đầu tư để rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện giải ngân.

Đối với các dự án chưa thể giải ngân ngay, hoặc dự án đã hoàn thành không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2021 để bổ sung cho các dự án đang triển khai thực hiện, có khả năng giải ngân tốt và hoàn ứng trước ngân sách tỉnh. Trong năm 2021, Sở KH&ĐT đã rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh 9 lần điều chỉnh kế hoạch VĐTC. Đối với các dự án nguồn vốn nước ngoài (ODA) không thể thực hiện, giải ngân, UBND tỉnh có công văn báo cáo, đề nghị T.Ư điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch ĐTC năm 2021 của tỉnh.

Từ sự quyết liệt, sát sao chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và vào cuộc với quyết tâm cao của các sở, ngành, chủ đầu tư đã giúp nhiệm vụ giải ngân VĐTC của tỉnh đạt kết quả khá cao so với bình quân chung cả nước và so với nhiều tỉnh, thành phố. Theo đó, tính đến ngày 20/12, tổng số kế hoạch VĐTC năm 2021 đã giải ngân 2.546,7 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 67% kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao chi tiết cho các dự án. Cụ thể, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 1.761 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 72% kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án. Vốn ngân sách T.Ư trong nước giải ngân 505 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ODA giải ngân 280,6 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn giao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông tin: Nhìn chung, giải ngân kế hoạch VĐTC năm 2021 đạt được kết quả khá cao (tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt 58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Một số chương trình, dự án có kết quả giải ngân cao như: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí đạt 79%, vốn đầu tư khác đạt 98%. Tuy nhiên, cũng còn một số chương trình, dự án tỷ lệ giải ngân chưa cao như vốn ngân sách T.Ư trong nước, vốn ODA và nguồn thu từ sử dụng đất đạt 67%. Ngoài những nguyên nhân khách quan, kết quả này còn do một số dự án đã hoàn thành, không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao do không dùng hết chi phí dự phòng có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung các hạng mục dự án để tiếp tục thực hiện, vì vậy, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Một số dự án chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, như điều chỉnh dự án, tổ chức đấu thầu… nhất là với những dự án ODA, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 31/1/2022 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2021. Như vậy, Sở KH&ĐT dự kiến phải giải ngân tăng thêm so với số kế hoạch vốn đã giải ngân đến ngày 20/12/2021 là 1.065 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm nước rút này cần sự nỗ lực ở mức cao nhất của các chủ đầu tư. Do vậy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân VĐTC năm 2021. Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh tăng nguồn thu sử dụng đất để đảm bảo có nguồn vốn bố trí cho các dự án triển khai thực hiện. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu khối lượng gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để thanh toán theo quy định, đặc biệt lưu ý đối với nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân từ năm 2019, năm 2020 sang năm 2021.

Thu Hiền

Các tin khác


Hợp tác xã cần liên kết để tạo sức mạnh đa chiều

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có trên 460 hợp tác xã (HTX). Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là HTX cơ bản đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và từng bước phát triển, có vai trò quan trọng đối với nền KT-XH của tỉnh. Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, song các HTX vẫn hoạt động tương đối ổn định; góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nắm bắt tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản tại chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam tại Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 25/5, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã có buổi làm việc với chi nhánh Công ty Cổ phần (CP) Tập đoàn Minh Trung Việt Nam tại Hòa Bình để nắm bắt tình hình sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản (TTNS). Đồng thời, đề xuất triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và thúc đẩy TTNS cả trong và ngoài nước.

Huyện Lạc Thủy cần đẩy nhanh các dự án trọng điểm

(HBĐT) - Ngày 25/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Lạc Thủy về thu ngân sách, phát triển giao thông, công nghiệp, dịch vụ, các dự án trọng điểm và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm Ocop Việt Nam sẽ diễn ra tại Sơn La từ ngày 28/5 đến 1/6

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm Ocop Việt Nam sẽ diễn ra tại Sơn La từ ngày 28/5 đến 1/6.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh: Không để tiếp tục rơi tự do

(HBĐT) - Tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) tỉnh Hòa Bình, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc, tạo động lực cho thu hút đầu tư. Đó là mục tiêu xuyên suốt được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy vậy, theo công bố của VCCI, đánh giá Chỉ số NLCT (PCI) tỉnh Hòa Bình năm 2021 thuộc nhóm điều hành thấp với tổng số 57,16 điểm, thấp hơn 5,64 điểm so với năm 2020, đứng thứ 62/63 so với cả nước, giảm 18 bậc so với năm trước. Kết quả cải thiện môi trường cạnh tranh của tỉnh không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số PCI đã giảm sâu cả về điểm số và thứ hạng.
Bài 1 - Nghiêm túc nhìn nhận, đối diện với yếu kém

Xóm Hổ 1 - vùng quê đổi mới

(HBĐT) - Được chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM), xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã có nhiều khởi sắc từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Năm 2020, xóm đạt giải A cuộc thi KDCNTMKM giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh, được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục