(HBĐT) - Sau hơn 1 năm thực hiện, cuộc Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) và điều tra cơ sở hành chính (ĐTCSHC) năm 2021 trên toàn tỉnh được đánh giá thành công tốt đẹp. Những kết quả thống kê có tính chất rất quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian tới.


Điều tra viên thu thập thông tin tại doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Bo (Kim Bôi).

Báo cáo của Ban Chỉ đạo TĐTKT - ĐTCSHC năm 2021 tỉnh cho thấy, quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra (TĐT) diễn ra trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, tính kịp thời của thông tin thống kê; thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động quản lý, tạo thuận lợi cho chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên dữ liệu hành chính. Nhìn chung, công tác chỉ đạo thực hiện, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, tập huấn, tuyên truyền và thu thập thông tin được thực hiện đồng bộ, bài bản. 

Theo đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, xác định vai trò quan trọng của đợt TĐT, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cuộc TĐT theo phương án thống nhất, phù hợp với đặc thù của tỉnh. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ thường trực các cấp; tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên các cấp; lập bảng kê các đơn vị điều tra; tập huấn nghiệp vụ; tiến hành thu thập thông tin; kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin... Về triển khai thực hiện, đơn vị điều tra trong TĐTKT năm 2021 bao gồm 4 loại: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) cá thể; đơn vị sự nghiệp (ĐVSN), hiệp hội và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (TG, TN).

Kết quả cho thấy, đối với số lượng cơ sở và lao động trong các cơ sở kinh tế (CSKT), cùng với xu hướng chung của cả nước trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, số lượng cơ sở và lao động trong các CSKT có xu hướng tăng lên, riêng đơn vị sự nghiệp và hiệp hội giảm cả về số cơ sở và số lao động.

Tổng số CSKT năm 2020 là 37.374 đơn vị, tăng 3,29% so với năm 2016 (tăng 1.190 đơn vị), bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 0,81%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước 1,09 điểm %/năm. Tổng số lao động trong các CSKT năm 2020 là 128.753 người, tăng 3,88% so với năm 2016 (tăng 4.806 người), bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 0,95%/năm, cao hơn mức tăng bình quân cả nước 0,25 điểm %/năm. 

Các CSKT, cơ sở cá thể và doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, lần lượt là 92,3% và 5,1%, tỷ lệ này tương đương với mức chung cả nước. Cùng với số cơ sở, lao động do doanh nghiệp và cơ sở cá thể thu hút cũng chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm 77,9% tổng số lao động; doanh nghiệp chiếm 5,1% số lượng, nhưng thu hút tới 39,2% số lao động.

Phân bố CSKT, lao động theo địa bàn hành chính và khu vực kinh tế, số CSKT năm 2020 của tỉnh chiếm 7,04% tổng số đơn vị điều tra của vùng trung du và miền núi phía Bắc, thấp hơn trung bình của vùng 1,34 điểm %; số lao động 128.753 người, chiếm 6,2% tổng số lao động của vùng và thấp hơn trung bình của vùng 13,1 điểm %. Theo địa giới hành chính, số lượng CSKT tập trung cao ở TP Hoà Bình, huyện Lạc Sơn và Lương Sơn; TP Hoà Bình chiếm 27%, Lạc Sơn chiếm 13,1%, Lương Sơn 12,2%.

Đối với cơ sở SXKD cá thể, năm 2020 toàn tỉnh có 34.514 cơ sở, tăng 4,11% so với năm 2016 (tăng 1.362 cơ sở); số lao động tham gia cơ sở SXKD cá thể là 49.775 lao động, tăng 4,62% so với năm 2016 (tăng 2.197 lao động). Bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm số cơ sở tăng 1,01%, số lao động tăng 1,13%. Hoạt động kinh doanh của lĩnh vực cá thể đóng góp giá trị đáng kể vào tình hình kinh tế chung của tỉnh.

Doanh thu bình quân 1 cơ sở trên địa bàn tỉnh là 340,8 triệu đồng, doanh thu bình quân 1 cơ sở TP Hòa Bình 469,4 triệu đồng; huyện Lạc Thủy 384,4 triệu đồng/cơ sở; huyện Lương Sơn 371,9 triệu đồng/cơ sở. Mật độ cơ sở kinh doanh cá thể tập trung đông ở khu vực thành thị, khu đông dân cư thuận lợi cho việc kinh doanh phát triển.

Đối với ĐVSN, hiệp hội, số lượng ĐVSN là 634 đơn vị, giảm 41,62% (giảm 452 đơn vị); số lao động là 26.152 người, giảm 8,5% (giảm 2.428 người), bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020, số lượng ĐVSN giảm 12,59%, số lượng lao động giảm 2,2%. Theo đánh giá, có sự sụt giảm cả về số lượng đơn vị và số lao động so với năm 2016 là do thực hiện chính sách sắp xếp, tinh gọn bộ máy/biên chế thời gian qua và thay đổi phạm vi thu thập thông tin so với TĐT năm 2017. Lao động bình quân trong các ĐVSN lại có biến động tăng mạnh so với năm 2016, cụ thể: Lao động bình quân trên 1 đơn vị sự nghiệp là 41 người, tăng 15 người so với kỳ TĐT trước.

Số lượng đơn vị hiệp hội trên địa bàn tỉnh là 111 đơn vị, tăng 33,73% so với năm 2016 (tăng 28 đơn vị); số lượng lao động là 951 người, tăng 634 người. Lao động bình quân trên 1 đơn vị hiệp hội năm 2020 là 8,6 người, tăng 4,2 người so với năm 2016...

Cũng theo đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, kết quả sơ bộ cuộc TĐTKT năm 2021 cho thấy có xu hướng phát triển tích cực, phù hợp với chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh theo ngành nghề, loại hình kinh tế và phát huy thế mạnh từng địa phương đã đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Nổi bật     nhất là đã thể hiện ngày càng rõ nét khu vực sản xuất công nghiệp tập trung với các khu công nghiệp đi vào hoạt động tại TP Hoà Bình và huyện Lương Sơn, kết quả sản xuất đóng góp lớn vào ngành công nghiệp toàn tỉnh...

Hồng Trung

Các tin khác


Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Măng Kim Bôi lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng

(HBĐT) - Sản phẩm măng Kim Bôi của Công ty CP Kim Bôi vừa lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp phát triển vững mạnh, thương hiệu vàng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Huyện Đà Bắc lấy ý kiến về phát triển vùng trồng cây dược liệu quý

(HBĐT) - Sáng 22/3, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo "Phương án phát triển vùng trồng cây dược liệu quý tại huyện Đà Bắc”. Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Dược liệu (Bộ Y tế); một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục