(HBĐT) - Đó là nội dung được nêu rõ trong Kết luận số 36-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/9/2006 của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư”.

 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2015 có 80% KCN và cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng và thực hiện công tác bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu: lấp đầy diện tích KCN Lương sơn, KCN bờ trái sông Đà; các KCN khác lấp đầy từ 40% diện tích trở lên; có thêm 500 dự án đầu tư trong nước, 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; có 4.000 doanh nghiệp dân doanh... Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như:

1.  Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thu hút đầu tư: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân về công tác thu hút đầu tư, tích cực hợp tác với nhà đầu tư trong việc triển khai, thực hiện dự án.

 

2. Về lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư:

 

- Làm tốt công tác xây dựng, công bố và quản lý quy hoạch, chú trọng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trong điểm cho vùng động lực vào lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, tạo động lực thu hút các dự án vào đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hóa và công khai các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa liên thông về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư đất đai, xây dựng, thành lập DN... Đồng thời, nâng cao chất lượng công vụ của đội ngũ CB-CC Nhà nước, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong nhiệm vụ thu hút đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác lựa chọn dự án đầu tư, đảm bảo chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có giải pháp kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc và xử lý các nhà đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật.

 

3. Tiếp tục đổi mới thể chế thu hút đầu tư:

 

- Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư, đồng thời, giải quyết việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư và xây dựng khu, cụm công nghiệp.

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011-2015, cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường đầu tư và chương trình vận động đầu tư vào tỉnh. Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi thông tin với các nhà đầu tư.

 

4. Về tổ chức thực hiện:

 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Kết luận của Tỉnh ủy, tuyên truyền, vận động và giám sát công tác thu hút đầu tư.

UBKT Tỉnh ủy có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Tỉnh ủy.   

                       

 

                                                                         P.B.Đ

 

Các tin khác


"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xuất khẩu rau quả: Tiềm năng từ thị trường tỷ dân

Kể từ khi mở cửa từ đầu năm nay, Trung Quốc vẫn được đánh giá là thị trường tỷ dân đầy tiềm năng của rau quả Việt Nam.

Huyện Mai Châu: Lấy ý kiến của Nhân dân về thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

(HBĐT) - Ngày 16/3, UB MTTQ huyện Mai Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Nhân dân xã Tân Thành, Sơn Thủy về thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La). Dự hội nghị có đại diện MTTQ tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và hơn 300 hộ dân của 4 xóm thuộc xã Tân Thành, đại diện xã Sơn Thủy.

Huyện Lạc Sơn gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 17/3, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tp Hòa Bình: Đề án 939 đồng hành cùng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hòa Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhờ các chương trình hỗ trợ của Đề án 939 đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 40.600 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn đến cuối tháng 2/2023 của các tổ chức tín dụng đạt gần 40.600 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm, trong đó, vốn huy động từ tổ chức và dân cư đạt khoảng 30.500 tỷ đồng, tăng 1,3%, huy động tiền gửi từ dân cư chiếm trên 72,5%/vốn huy động. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục