(HBĐT) - Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.Khu vực Cung văn hóa tỉnh được trang hoàng chào mừng các ngày kỷ niệm lớn năm 2020.

Đồng chí Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (Sở VH-TT&DL) cho biết: Bám sát vào định hướng của Sở, Trung tâm đã phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Hồ, 45 năm ngày giải phóng miền Nam... Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, các huyện, thành phố chuẩn bị kịch bản, phương án tuyên truyền, tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh về thành tựu KT-XH. Công việc đang được tiến hành khẩn trương. Trung tâm đã phát động cuộc thi sáng tác, tuyên truyền cổ động để tổ chức triển lãm thành tựu KT-XH, dự kiến tổ chức trong tháng 4 tới. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã phát động cuộc thi sáng tác huy hiệu, xin ý kiến các ngành chức năng để hoàn thiện trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xây dựng kịch bản trang trí, tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh tại khu vực Quảng trường Hòa Bình và các tuyến phố theo đúng lộ trình, định hướng tuyên truyền về đại hội Đảng.

Ngày 9/3/2020, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 267-KH/TU về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.
Công tác tuyên truyền được định hướng thường xuyên, trong đó 3 đợt cao điểm gắn với thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đợt 1: Từ đầu năm 2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đợt 2: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. BTV Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng; tuyên truyền cổ động trực quan; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, góp ý kiến của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh trước, trong, sau khi diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định. Chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua, các công trình, hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

L.C

Các tin khác


Đảm bảo an toàn, chu đáo dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 cho biết, năm nay là năm lẻ nên Giỗ Tổ Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt phim "Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2021" sẽ được trình chiếu trong phạm vi cả nước từ ngày 30/4 đến ngày 22/5/2021.

Chung quanh giải thưởng thơ của báo Văn Nghệ: Cần những ứng xử nhân văn

Thời gian qua, giải thưởng từ cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ tổ chức đã tạo nên những tranh cãi về chất lượng tác phẩm đoạt giải.

Tết cổ truyền đặc biệt trên đất nước Triệu Voi

Sau một năm không được tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội trong dịp Tết cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19, những ngày này, người dân Lào trên khắp cả nước đang nô nức chuẩn bị chào đón Tết Boun Pi May năm 2021 (tức năm 2564 Phật lịch).

Xã Xuất Hóa thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ

(HBĐT) - Là một trong những xã vùng trung tâm, Xuất Hóa (Lạc Sơn) có 1.887 hộ, trong đó, khoảng 75% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Những năm qua, thực hiện các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, KT-XH trên địa bàn có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị và TTATXH ổn định. Đồng thời, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được quan tâm thúc đẩy, nhiều nét đẹp văn hóa được gìn giữ, phát huy.

Huyện Lạc Sơn bảo tồn và phát huy giá trị Mo Mường

(HBĐT) - Mo Mường là di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình nói chung và của huyện Lạc Sơn nói riêng. Mo Mường huyện Lạc Sơn còn lưu giữ trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Mường với 23 nghi lễ cổ truyền và có trên 50 nghệ nhân đang thực hành Mo Mường. Huyện đã và đang triển khai đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy có hiệu quả hoạt động của các nghệ nhân Mo Mường, cũng như khôi phục lại các bài Mo truyền thống và sưu tầm những áng Mo đã bị thất truyền để truyền lại cho thế hệ kế cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục