(HBĐT) - Đến nay, kinh tế hợp tác, HTX phát triển đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng NTM, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển KT-XH địa phương. 

Bài 2 - Tiếp tục đổi mới để theo kịp xu thếĐiều đó khẳng định, Nghị quyết số 13-NQ/TU là một chủ trương đúng đắn, giúp kinh tế hợp tác, HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém tồn tại nhiều năm liên tiếp. Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế hợp tác, HTX đạt tốc độ tăng trưởng 9%; toàn tỉnh có 470 HTX hoạt động trở lên, có từ 70% HTX hoạt động khá, HTX yếu kém chỉ còn dưới 5%…
Hợp tác xã Hà Phong (Cao Phong) tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và mở thêm cửa hàng giới thiệu sản phẩm. (Ảnh chụp tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Cao Phong).


Những hạn chế cần khắc phục

Sau 3 năm nỗ lực đưa kinh tế hợp tác, HTX vượt qua khó khăn, bên cạnh những thành tựu thì kinh tế hợp tác, HTX vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là hoạt động của các HTX chưa thực sự hấp dẫn, để thu hút lao động có chất lượng cao tham gia. HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số HTX yếu về năng lực sản xuất, quản trị. Số HTX được vay vốn tín dụng, giao đất, cho thuê đất chưa nhiều. HTX gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là ở những thị trường lớn.

       Ngân sách hỗ trợ phát triển HTX còn hạn chế, nguồn vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tới năm 2020 mới đạt 60% số vốn được phê duyệt. Một số HTX thành lập mới chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ. Chưa có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển HTX. Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX các cấp mỏng, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả chưa cao. Dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của HTX. Đa số HTX bị sụt giảm doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, trong khi vẫn phải duy trì các chi phí cần thiết như thuê mặt bằng, bến bãi, hỗ trợ thu nhập cho người lao động.

       Ông Lê Đình Khuê, Giám đốc HTX Ong mật Lâm Sơn (Lương Sơn) chia sẻ: HTX được thành lập tháng 10/2019, với 13 thành viên, trên cơ sở vận động các hộ nuôi ong trên địa bàn xã Lâm Sơn đóng góp vốn để thành lập HTX. Toàn HTX có khoảng 1.300 - 1.500 đàn ong, sản lượng 10-15 tấn mật/năm. HTX chưa ký được hợp đồng tiêu thụ lâu dài với số lượng lớn, chủ yếu vẫn là bán lẻ. HTX chưa có trụ sở giao dịch, thực hiện giao dịch tại nhà của thành viên HTX. HTX gặp khó khăn trong vay vốn do không có tài sản để thế chấp. Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ mật ong. HTX mong được các cấp, ngành quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí hoạt động, như có chính sách cho HTX vay vốn; hỗ trợ mua máy hạ thủy phần lọc bỏ lượng nước có trong mật ong…

       Đồng chí Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều hạn chế là do: Luật HTX và cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Nguồn ngân sách hỗ trợ HTX hạn chế, phân tán ở nhiều kênh vốn, chương trình khác nhau. Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể còn lúng túng. Tình hình thị trường biến động, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX. Nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nhiều thách thức trong cạnh tranh. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý các HTX chưa thích ứng tốt trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Một số cán bộ chủ chốt của HTX còn có tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Quyết tâm vượt qua thách thức

       Khắc phục những rào cản, vượt qua thách thức, đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 70, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX), Luật HTX năm 2012 đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT). Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước các cấp về KTTT; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT các cấp. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn cho KTTT về cơ chế, chính sách, nguồn vốn.

       Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; bố trí kinh phí hợp lý từ ngân sách tỉnh, ngân sách T.Ư hỗ trợ để thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX phát triển. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Tăng quy mô, phạm vi hoạt động của HTX, phát triển HTX mới, xây dựng hế thống HTX với cơ cấu hợp lý, phát huy lợi thế về ngành, lĩnh vực của tỉnh; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX. Hàng năm, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, để đến năm 2025 đạt 20 tỷ đồng. Củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển KTTT, HTX theo quy định.

       Nhằm tạo động lực đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển, các cấp ủy Đảng cần đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX vào nội dung và chỉ tiêu thực hiện trong các văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như kế hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của địa phương; quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong HTX. Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu nội dung phát triển KTTT, HTX vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình triển khai, đưa chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế hợp tác, HTX đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.


Thu Thủy

Các tin khác


Hiện thực hóa khát vọng thoát ngưỡng "bình bình"

(HBĐT) - Hòa Bình là cửa ngõ của vùng Tây Bắc và cũng là tỉnh thuộc ven Thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Trước thời cơ và thách thức, những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều nỗ lực để tạo sự bứt phá trên một số lĩnh vực, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH, để Hòa Bình sớm thoát khỏi ngưỡng "bình bình”. 
Bài 1 - Thắp sáng lộ trình giảm nghèo bền vững

Xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình

Bài 2 - Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu
(HBĐT) - Lĩnh vực du lịch của tỉnh có những bước tiến quan trọng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Để du lịch có bước phát triển mới mang tính đột phá, cần các giải pháp và chính sách đặc thù, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình.

Xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình

Bài 1 - Đánh thức tiềm năng, phát triển ngành "công nghiệp không khói”

(HBĐT) - Với vị trí thuận lợi, phong cảnh tươi đẹp, hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo, Hòa Bình có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch... để khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, đưa ngành "công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn.

Màu xanh no ấm

(HBĐT) - Hiện, toàn tỉnh có 459.063 ha đất tự nhiên, trong đó, 298.013 ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp (chiếm 64,66%). Diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất là 149.492 ha (chiếm 51,7% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp). Sản xuất lâm nghiệp góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho dân cư nông thôn. Bên cạnh giá trị kinh tế, sản xuất lâm nghiệp còn có vai trò đảm bảo độ che phủ rừng (trên 50%), duy trì nguồn nước, chống xói mòn, cân bằng môi trường sinh thái, thúc đẩy ngành du lịch phát triển và đảm bảo AN-QP.

Động lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Gắn phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" với phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng NTM"; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi về tín dụng, y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng; phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập và vươn lên khá giả... Bằng quyết tâm, nỗ lực, tỉnh ta đã đạt được dấu ấn nổi bật trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV).

Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, khẳng định kết quả phong trào xây dựng NTM trong những năm qua là rất quan trọng trong phát triển KT-XH, được xác định là chương trình trọng tâm giai đoạn 2010 - 2020. 

Bài 2 - Lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục