(HBĐT) - Ngày 7/9, tại UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.


Thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2014 và các Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ ngành Trung ương về việc thi hành Luật Đầu tư công. Kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết và UBND tỉnh ban hành các quyết định quy định cụ thể một số nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương về đầu tư công trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tiêu chí, định mức phân bổ vốn các chương trình, dự án... Theo đó công tác quản lý nhà nước về đầu tư công ngày càng được nâng cao, đã khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển KT-XH của tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 2 năm 2017, 2018, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đã ban hành 8 nghị quyết về cơ chế, chính sách và kế hoạch đầu tư công của tỉnh; ban hành 28 quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công, công tác đấu thầu. Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được lập đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công; đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư; bố trí vốn tập trung hơn cho các dự án đã hoàn thành, các dự án quan trọng, cấp bách, hạn chế khởi công mới các dự án chưa thật sự cần thiết. Trong chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các ngành, các cấp và nhân dân về Luật đầu tư công 2014. Kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn hàng năm đạt kết quả tốt. Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư được nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tình trạng phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư đã hạn chế. Việc giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra dự án, chất lượng công trình thường xuyên được thực hiện. Việc công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được tăng cường. Năm 2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là trên 2 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/01/2018, tổng số vốn đã giải ngân là trên 1.893 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch vốn đã giao. Năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là trên 3.030 tỷ đồng. Đến ngày 20/8/2018 số vốn đã giải ngân là 1.279.095 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá làm rõ thêm những tồn tại, khó khăn vướng mắc: trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư công còn có các nội dung chưa phù hợp, chưa rõ ràng; một số nội dung trong Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai...chưa đồng bộ, gây khó khăn, ảnh hưởng đến quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định chủ trương, dự án đầu tư.

Tại buổi giám sát, UBND tỉnh đã đề nghị : Chính phủ sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sửa đổi, bãi bỏ những quy định chưa phù hợp, đảm bảo tính khả thi của các văn bản pháp luật; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công: phân cấp trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm; đẩy mạnh áp dụng CNTT trong quản lý đầu tư công; có hướng dẫn riêng và cụ thể về việc lập kế hoạch trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư từ thu sử dụng đất phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo tính khả thi; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tăng thu NSNN, thu nợ đọng từ thuế, thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện đầu tư phát triển theo kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh đã được phê duyệt...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá về cơ bản UBND tỉnh, các đơn vị, sở, ngành đã nhận thức rõ và quán triệt nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư công cũng như các chính sách pháp luật về đầu tư công. Việc lập và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn đã góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Luật đầu tư công, hoàn thành các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng các công trình, đồng thời giám sát, kiểm soát chất lượng dự án đầu tư. Các nguồn vốn phải đảm bảo đúng mục tiêu, đúng quy trình, quyết toán đúng quy định, kế hoạch. Các chủ đầu tư giám sát đầy đủ, sát sao; ra quyết định dự án đầu tư đảm bảo theo đúng nguồn vốn. Tiếp tục rà soát để dừng lại các dự án chưa phù hợp; đầu tư tập trung trọng điểm cho phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh. Chống lãng phí, chống tham nhũng, đảm bảo tính công khai minh bạch trong thanh tra kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến đầu tư công. Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tạo điều kiện cho Đoàn ĐBQH tỉnh hoạt động, tiếp thu, lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân để chuyển tải tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành.

 

Thúy Hằng


Các tin khác


Đoàn đại diện xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm nước ngoài tìm hiểu, khảo sát về du lịch và thu hút đầu tư tại tỉnh ta

(HBĐT) Ngày 9/11, Đoàn đại diện xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) đã làm việc với UBND tỉnh về công tác thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Họp Quốc hội: Thảo luận dự án Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Sáng 9/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật này.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đặc xá và Luật Chăn nuôi

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá.

Chiều nay Quốc hội xem xét Dự thảo Luật Công an nhân dân

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 6/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Sau đó các đại biểu thảo luận về dự án Luật này.

Tập trung tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong hang

(HBĐT) - Sáng 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương đã chủ trì buổi họp báo của UBND tỉnh thông tin về vụ tai nạn do khai thác vàng trái phép và công tác tìm kiếm nạn nhân tại thôn hang Cột Cờ, xóm Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy. Thông tin với các cơ quan báo chí, UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành và địa phương huy động tối đa nhân lực thiết bị tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc khai thác vàng trái phép theo quy định của pháp luật.

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như "con lươn, con trạch” là sau này rất khó.