(HBĐT) - Ngày 7/9, tại UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.


Thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2014 và các Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ ngành Trung ương về việc thi hành Luật Đầu tư công. Kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết và UBND tỉnh ban hành các quyết định quy định cụ thể một số nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương về đầu tư công trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tiêu chí, định mức phân bổ vốn các chương trình, dự án... Theo đó công tác quản lý nhà nước về đầu tư công ngày càng được nâng cao, đã khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển KT-XH của tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 2 năm 2017, 2018, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đã ban hành 8 nghị quyết về cơ chế, chính sách và kế hoạch đầu tư công của tỉnh; ban hành 28 quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công, công tác đấu thầu. Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được lập đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công; đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư; bố trí vốn tập trung hơn cho các dự án đã hoàn thành, các dự án quan trọng, cấp bách, hạn chế khởi công mới các dự án chưa thật sự cần thiết. Trong chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các ngành, các cấp và nhân dân về Luật đầu tư công 2014. Kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn hàng năm đạt kết quả tốt. Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư được nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tình trạng phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư đã hạn chế. Việc giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra dự án, chất lượng công trình thường xuyên được thực hiện. Việc công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được tăng cường. Năm 2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là trên 2 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/01/2018, tổng số vốn đã giải ngân là trên 1.893 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch vốn đã giao. Năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là trên 3.030 tỷ đồng. Đến ngày 20/8/2018 số vốn đã giải ngân là 1.279.095 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá làm rõ thêm những tồn tại, khó khăn vướng mắc: trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư công còn có các nội dung chưa phù hợp, chưa rõ ràng; một số nội dung trong Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai...chưa đồng bộ, gây khó khăn, ảnh hưởng đến quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định chủ trương, dự án đầu tư.

Tại buổi giám sát, UBND tỉnh đã đề nghị : Chính phủ sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sửa đổi, bãi bỏ những quy định chưa phù hợp, đảm bảo tính khả thi của các văn bản pháp luật; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công: phân cấp trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm; đẩy mạnh áp dụng CNTT trong quản lý đầu tư công; có hướng dẫn riêng và cụ thể về việc lập kế hoạch trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư từ thu sử dụng đất phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo tính khả thi; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tăng thu NSNN, thu nợ đọng từ thuế, thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện đầu tư phát triển theo kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh đã được phê duyệt...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá về cơ bản UBND tỉnh, các đơn vị, sở, ngành đã nhận thức rõ và quán triệt nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư công cũng như các chính sách pháp luật về đầu tư công. Việc lập và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn đã góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Luật đầu tư công, hoàn thành các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng các công trình, đồng thời giám sát, kiểm soát chất lượng dự án đầu tư. Các nguồn vốn phải đảm bảo đúng mục tiêu, đúng quy trình, quyết toán đúng quy định, kế hoạch. Các chủ đầu tư giám sát đầy đủ, sát sao; ra quyết định dự án đầu tư đảm bảo theo đúng nguồn vốn. Tiếp tục rà soát để dừng lại các dự án chưa phù hợp; đầu tư tập trung trọng điểm cho phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh. Chống lãng phí, chống tham nhũng, đảm bảo tính công khai minh bạch trong thanh tra kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến đầu tư công. Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tạo điều kiện cho Đoàn ĐBQH tỉnh hoạt động, tiếp thu, lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân để chuyển tải tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành.

 

Thúy Hằng


Các tin khác


Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp mà phải tiến tới làm kinh tế nông nghiệp

(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh, diễn ra vào ngày 16/1. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng T.Ư và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Tiếp tục phấn đấu tham mưu, thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 15/1, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Phía trung ương có đại diện lãnh đạo Cục 1- Thanh tra Chính phủ. Phía tỉnh có lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính tỉnh; Ban tiếp công dân tỉnh; lãnh đạo UBND và Chánh Thanh tra các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự và chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

(HBĐT) - Chiều 14/1, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề quý IV năm 2018 "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, MTTQ, đoàn thể CT-XH tỉnh và các điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

(HBĐT) -Sáng 11/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018.