(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Đề án 03 đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của BCĐ Đề án 03 "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu" (gọi tắt là Đề án 03); công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch hai xã Hang Kia, Pà Cò. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ đã tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án số 03-ĐA/TU; Kết luận số 20-KL/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình số 02-CTr/BCĐ, ngày 5/8/2016 của BCĐ Đề án 03 về Chương trình công tác giai đoạn 2016-2020. Hệ thống chính trị 2 xã Hang Kia, Pà Cò tiếp tục được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng nề nếp hơn; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; vai trò làm tham mưu, tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể của 2 xã thực hiện có hiệu quả.

Việc đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác phổ cập giáo dục cho Nhân dân 2 xã được quan tâm thực hiện. Công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông được quan tâm. Công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống tội phạm, các tai, tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép được triển khai tích cực. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy ở 2 xã được kiềm chế; đời sống Nhân dân được cải thiện. Đồng bào phấn khởi, tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh nhiều vấn đề tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò như: thu hút đầu tư phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tình hình ANTT, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng,...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Cần tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 2 xã Hang Kia, Pà Cò; tiếp tục kiện toàn bộ máy chính trị với đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất. Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp căn cơ thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại 2 xã. Cụ thể, quan tâm tổ chức lại sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, kết hợp giữa sản xuất nông, lâm nghiệp với phát triển du lịch, lấy du lịch homestay làm mũi nhọn và đẩy mạnh chăn nuôi các giống bản địa. Huyện Mai Châu xem xét thu hồi lại một phần đất dự án chậm triển khai để giao cho người dân canh tác, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người dân làm du lịch cộng đồng. Chuẩn bị, phối hợp tốt giữa các ngành để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại 2 xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cần tập trung giải quyết vấn đề giao thông, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường ở 2 xã để thuận tiện cho thúc đẩy du lịch. Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho Nhân dân 2 xã. Chú trọng duy trì, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đảm bảo công tác phổ cập giáo dục, vận động Nhân dân không tảo hôn, bỏ học. MTTQ và các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc hơn nữa góp phần thay đổi diện mạo cho 2 xã Hang Kia, Pà Cò, cải thiện đời sống Nhân dân.

T.S

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục