(HBĐT) - Ngày 12/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh và tiến hành bế mạc. Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 257 đại biểu đại diện cho các giai tầng xã hội trong tỉnh.


Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ  viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV ra mắt Đại hội. 


Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Sau khi báo cáo kết quả Đại hội ngày thứ nhất, đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị, khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả quan trọng, được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận. Cuối nhiệm kỳ, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hoàn thành và vượt 8/11 chỉ tiêu Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Khối đại đoàn kết tiếp tục được củng cố và phát triển; dân chủ, đồng thuận xã hội được phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư được triển khai, nhân rộng, phát huy hiệu quả. MTTQ các cấp phối hợp thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có những đóng góp tích cực, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội. Tổ chức bộ máy thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành T.Ư và tỉnh trao tặng phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Đại hội thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, yếu kém, rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, có 5 chương trình hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-VH-XH, giữ vững QP-AN ở địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cũng đã được đề ra như: Hàng năm, phấn đấu có trên 90% gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó trên 75% gia đình đạt; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” toàn tỉnh đạt trên 5 tỷ đồng; trên 80% ban thanh tra nhân dân, ban giám sát của cộng đồng hoạt động hiệu quả; Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện phối hợp tổ chức ít nhất 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát theo quy định, ít nhất 1 hội nghị phản biện xã hội...

Đại hội đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác Mặt trận thời gian qua và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao và biểu dương kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua. Nhất trí với các hạn chế và mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới đã được đưa ra, đồng chí nhấn mạnh: MTTQ tỉnh khóa XV tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, chủ trì phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên. Xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra; sớm cụ thể hóa và triển khai nhiệm vụ để các chương trình hành động và nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện việc nắm bắt tình hình nhân dân và kịp thời phản ánh tới Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đó. Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, các hội đồng tư vấn, cán bộ MTTQ cơ sở...


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các các vị ủy viên thôi không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 – 2019.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận và chúc mừng những thành tích của MTTQ các cấp đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ các cấp là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hướng tới mục tiêu giữ vững ổn định CT-XH, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức. Trước mắt, MTTQ các cấp phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân. Các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để MTTQ tham gia tư vấn, phản biện các chương trình hành động, kế hoạch phát triển KT-XH. Chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

81 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV được hiệp thương cử trong ngày làm việc thứ nhất đã ra mắt Đại hội. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa XIV tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa XV. Ba đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chuyên trách khóa XV gồm: Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa XIV (tái cử), Đặng Bích Ngọc (Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy), Xa Đức Thọ (Phó Ban Dân tộc - HĐND tỉnh). Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh được hiệp thương cử là Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 -2024. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 – 2019; tặng quà cho các vị ủy viên thôi không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV. 

Trong khuôn khổ Đại hội, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương, hưởng ứng chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP).

Cẩm Lệ

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy cần tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT)-Sáng 11/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Huyện ủy Lạc Thủy. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH&ĐT.

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chiều 10/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh lần thứ IV, năm 2019

(HBĐT) - Tối 9/10, tại Cung Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp (DN), doanh nhân tiêu biểu tỉnh lần thứ IV, năm 2019.

Ngày làm việc thứ ba hội nghị lần 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng

Chiều 8/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn

Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục