(HBĐT) - Ngày 7/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, cơ bản nhất trí đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về việc trình HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sau sắp xếp, tỉnh sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 151 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 1 huyện và 59 xã). Theo chủ trương, sẽ nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình. Như vậy, TP Hòa Bình sẽ có tổng diện tích tự nhiên 348,65 km2 với 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 xã, 9 phường, tổng dân số 13,57 vạn người.

Các đại biểu cũng đã nhất trí về dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động không chuyên trách do sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/người/tháng làm việc có đóng BHXH (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh); mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người. Đối với người lao động không chuyên trách cấp xã, mức hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng/1 năm công tác đảm nhận chức danh không chuyên trách cấp xã, không tính thời gian lẻ làm việc dưới 3 tháng; từ 3 tháng đến 6 tháng được tính 1/2 năm; trên 6 tháng được tính tròn 1 năm. Thời gian thực hiện từ ngày 1/9 - 31/12/2019, từ nguồn kinh phí ngân sách tiết kiệm do thực hiện sắp xếp. Việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các yếu tố lịch sử, địa lý, tính toán quản lý, khai thác cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho cán bộ và nhân dân.

Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 2 - 6/11/2019, quy mô cấp tỉnh và một số tỉnh trong khu vực tham gia. Các nội dung chính được tổ chức tại Quảng trường TP Hòa Bình và một số huyện khác. Trong đó có một số hoạt động chính như: Lễ khai mạc và Lễ hội đường phố; trình diễn nghệ thuật chiêng Mường với chủ đề "Hòa Bình - Âm vang nguồn cội"; cuộc thi Người đẹp xứ Mường; liên hoan trình diễn các sản phẩm văn hóa, du lịch của các dân tộc; liên hoan ảnh nghệ thuật "Hòa Bình- đất nước, con người"… Công tác chuẩn bị Tuần lễ cần được chuẩn bị chu đáo, chi tiết và bảo đảm hiệu quả quảng bá rộng rãi hình ảnh văn hóa, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tạo kiện thu hút đầu tư phát triển KT-XH.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những dự thảo báo cáo liên quan đến dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển sản xuất một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt; Nghị quyết số 11-NQ/TU về phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình; sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 18/7/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 133-KL/TU, ngày 19/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về phân cấp QLNN lĩnh vực đầu tư phát triển, tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Các cấp, ngành và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư sau sắp xếp, gắn với hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; giải quyết những vấn đề về tài sản, cơ sở vật chất, quy hoạch NTM, tạo điều kiện cho người dân giải quyết TTHC, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, không để kẻ xấu lợi dụng chủ trương này gây mất ổn định chính trị, TTATXH.

Về Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Công tác chuẩn bị cần đảm bảo chu đáo, xây dựng các kịch bản chi tiết, tổ chức tốt các nội dung của lễ hội, nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Gắn việc tổ chức Tuần lễ với công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vào du lịch... Liên quan đến đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy định hướng: Tỉnh ta cần chú trọng đến nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chú trọng sản xuất an toàn đủ điều kiện ra nhập thị trường; hỗ trợ tiêu thụ, chế biến sản phẩm sau sản xuất; tính toán đến xuất khẩu, đồng thời chú trọng tới thị trường trong nước bảo đảm giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ sản xuất trồng rau an toàn, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang cây giá trị cao hơn. Phát triển nghề truyền thống gắn với phát triển sản phẩm du lịch. Tiết kiệm ngân sách, tạo nguồn lực huy động các nguồn vốn cho thực hiện chính sách tín dụng xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý dự án đầu tư trên địa bàn, quản lý và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án...


                                                                                    L.C

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục