(HBĐT) - Sáng 23/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc và đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tân Lạc. Cùng đi có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, GTVT, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tìm hiểu đời sống nhân dân và các mô hình phát triển kinh tế tại xã Phú Vinh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm điểm du lịch cộng đồng xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường.

Theo báo cáo UBND huyện Tân Lạc: Việc triển khai thực hiện Chương trình 135 từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, không có sự thất thoát vốn Nhà nước. Việc phân bổ nguồn vốn và đầu tư các danh mục công trình được thống nhất từ cơ sở và thông qua Ban Quản lý xóm, thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai và có sự tham gia của người dân. Trong hơn 3 năm đã đầu tư xây dựng được 108 công trình cơ sở hạ tầng với tổng số vốn 64.350 triệu đồng. Duy tu, bảo dưỡng 148 công trình với tổng số tiền 3.563,5 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 72 dự án, mô hình chăn nuôi và trồng trọt. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo với kinh phí 2.293 triệu đồng. Nhờ đó, người dân được hưởng lợi có thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt, có thêm công cụ sản xuất, cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ, đáp ứng được yêu cầu của địa phương. Tình trạng nghèo đói giảm xuống đáng kể. Mặc dù vậy, hạ tầng các xã 135 còn thiếu và chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả…

Lãnh đạo huyện Tân Lạc đề xuất, kiến nghị: UBND tỉnh có chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhằm thu hút, giải quyết việc làm tại chỗ cho bà con dân tộc thiểu số; mở các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác giảm nghèo cấp huyện và cấp xã; tăng thêm nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho các hộ thực hiện dự án chăn nuôi đại gia súc…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn khó khăn, hạn chế, nhất là trong cơ chế phối hợp thực hiện Chương trình 135.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả thực hiện Chương trình 135 và các chương trình mục tiêu đã có tác động tích cực cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng đặc biệt khó khăn ở Tân Lạc cũng như các địa phương. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình 135 chậm và còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình. Mục tiêu của chương trình chưa được như mong muốn. Tỷ lệ giảm nghèo chưa bền vững, hộ nghèo và cận nghèo của các xã đặc biệt khó khăn còn cao... Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện Tân Lạc tăng cường phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135. Ban sự Đảng UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch, thẩm định chương trình, dự án; nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông; hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, thiết thực chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển KT-XH  của tỉnh. 

Nằm trong khuôn khổ buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi khảo sát một số tuyến đường giao thông nông thôn; thăm điểm du lịch cộng đồng xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường; kiểm tra mô hình nuôi dê xã Phú Vinh, mô hình nuôi bò xã Phú Cường.


 L.C

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục