(HBĐT) - Ngày 28/8, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy tại huyện Lương Sơn.


Thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), huyện đã xây dựng các kế hoạch, đề án, thành lập BCĐ để tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể vào cuộc tuyên truyền. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong huyện được tinh gọn hơn.Huyện đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, kế toán Huyện ủy kiêm kế toán Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Nhập Đài TT&TH huyện với Trung tâm VH, Trung tâm GDTX với Trung tâm Dạy nghề. Thực hiện nhập thôn, xóm, tiểu khu, huyện đã giảm được 40 thôn, xóm, tiểu khu. Sau nhập đã kiện toàn các chức danh. Qua đó, giảm được số lượng cán bộ không chuyên trách và kinh phí chi trả, tiết kiệm cho ngân sách. Ngành Giáo dục đã giảm từ 70 trường năm 2015 xuống còn 43 trường hiện nay. Huyện thực hiện tự chủ 2 đơn vị sự nghiệp.Hoàn thành lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã.


Quang cảnh buổi giám sát.

Tuy nhiên, huyện còn 10 xóm dưới 100 hộ không thực hiện nhập được. Lý do được giải trình chủ yếu do địa bàn chia cắt, không tương đồng về văn hóa, phong tục. Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nhập chưa đầy đủ. Sau nhập, gặp khó khăn vềvấn đề cán bộ hạn chế năng lực, trình độ, sức khỏe khi quy mô dân số, diện tích tăng...Việc thực hiện tự chủ đối với 2 đơn vị sự nghiệp cũng gặp khó khăn.

Huyện đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, sử dụng các nhà văn hóa và xây dựng các nhà văn hóa đủ diện tích, trang thiết bị sau nhập. Có 1 tập tài liệu hướng dẫn chung của các ngành cho các địa phương để thuận tiện trong tổ chức thực hiện.

Đoàn giám sát kiến nghị huyện tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); có giải pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Có giải pháp để sau nhập đoàn kết và ổn định tư tưởng nhân dân. Thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt. Bổ sung thêm kiến nghị của các đại biểu dự buổi giám sát vào báo cáo và hoàn chỉnh vào ngày 6/9.


C.L


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục