(HBĐT) - Ngày 31/10, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10, nghe và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình kế hoạch, nghị quyết (NQ) quan trọng liên quan đến tình hình phát triển KT - XH năm 2019, nhiệm vụ công tác và giải pháp trọng tâm năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. 

Năm 2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các NQ của Chính phủ, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT - XH với quyết tâm cao. Trong triển khai thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều kiểm điểm đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân, KT - XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,07%; GRDP bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng; tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 4.000 tỷ đồng. Trong năm có 19 xã về đích NTM, nâng tổng số về đích lên 82 xã, trung bình đạt 15,01 tiêu chí/xã. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,1% (còn khoảng 11,64%). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,53%. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững; quốc phòng đảm bảo.

Tuy nhiên, qua đánh giá của các dự thảo báo cáo và thảo luận, cho ý kiến của đại biểu cho thấy, năm 2019 vẫn còn 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Các sản phẩm chủ lực của lĩnh vực công nghiệp tuy có sự tăng trưởng cao nhưng giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cải thiện nhiều. Hoạt động SX-KD của DN gặp nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành CN-TTCN trong công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp còn hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công chậm so với cùng kỳ năm trước. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải tại một số địa phương còn hạn chế. Kết quả CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác thi cử, đánh giá chất lượng giáo dục có những bất cập. Một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nhất là các tội phạm về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục, cờ bạc, ma túy, vi phạm trên lĩnh vực môi trường...

Các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất cao kế hoạch phát triển KT - XH năm 2020 với mục tiêu tổng quát: Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GPDP đạt khoảng 9,5%. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển và hỗ trợ DN. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào nhiều dự thảo báo cáo, tờ trình quan trọng khác như: Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách năm 2020; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình ban hành NQ về chính sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các dự án cần thu hồi đất để phát triển KT - XH, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2020; việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Từ thực tế công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các dự thảo báo cáo tình hình KT – XH năm 2019 cần bổ sung, đánh giá rõ và sâu hơn việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI; việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị ĐHĐB các cấp và ĐHĐB tỉnh lần thứ XVII; làm rõ kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đồng thời, các ngành chức năng cần đánh giá lại chỉ tiêu tăng trưởng sát với thực tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; rà soát, đánh giá tiêu chí các DN, HTX hoạt động hiệu quả; việc tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại để làm nổi bật kết quả đạt được trong năm 2019.

Về vấn đề thu NSNN, với sự cố gắng của các cấp, ngành, năm nay, tỉnh phấn đấu đạt thu 4.000 tỷ đồng để hướng tới năm 2020 đạt mục tiêu 5.000 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng DN và nhân dân, việc thực hiện 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt có nhiều khả quan, khả năng cao sẽ đạt được như kế hoạch đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Những vấn đề liên quan đến vốn T.Ư dự kiến không giải ngân được, theo quy định phải làm văn bản đề xuất xin ý kiến T.Ư; một mặt các cấp, ngành cần tích cực triển khai các thủ tục về nghiệm thu, đấu thầu, thanh toán. Các ngành, địa phương không giải ngân vốn đầu tư công được phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

                                                                                                  H.N

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục