(HBĐT) - Ngày 5/11, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Cục Thuế tỉnh.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.

Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Trong đó, thực hiện những giải pháp cụ thể quan tâm công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quản lý Nhà nước về pháp luật thuế, phí, lệ phí và huy động nguồn lực thu NSNN theo dự toán của Trung ương và địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cục Thuế tỉnh luôn hoàn thành vượt mức dự toán hàng năm, số thu năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,6%/năm. Năm 2015, thu NSNN đạt 2.531 tỷ đồng, đạt 132% dự toán Chính phủ và 112% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh; dự kiến năm 2019, thu NSNN đạt 4.000 tỷ đồng, đạt 130% chỉ tiêu dự toán Chính phủ giao, bằng 105% chỉ tiêu HĐND tỉnh. Liên tục nhiều năm, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng TS-VM.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,vẫn còn một số yếu kém như: cơ cấu thu NSNN chưa hợp lý, thiếu bền vững, công tác quản lý nợ có nhiều cố gắng nhưng kết quả chưa cao. Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chống thất thu, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đã đạt được. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thu NSNN, trong đó, chú trọng khai thác nguồn thu từ đất đai, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã đạt được,góp phần thực hiện chỉ tiêu NSNN của Đảng bộ tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cục Thuế tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2019, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu NSNN đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2020 theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý thu NSNN. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp, đẩy mạnh việc quy hoạch đất đai, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khoản thu về đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để kịp thời đôn đốc nộp ngân sách. Ngoài ra, tập trung đôn đốc thu nợ thuế, phấn đấu tỷ lệ nợ trong mức cho phép. Thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân phát triển SX-KD, đặc biệt là các dự án lớn đầu tư vào địa bàn. Từ đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu khó đạt của NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


L.C


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục