Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

(HBĐT) - Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày.

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu khách,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể nhân dân, đồng chí và các bạn,

 

Để chuẩn bị cho kỳ họp này của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 Báo cáo chuyên đề([1]) và 10 Tờ trình khác.

Hôm nay, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và nhân dân trong tỉnh một số vấn đề lớn về tình hình kinh tế, xã hội năm 2011, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2012.

                                        Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2011

 

Bước vào năm 2011, khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo. Giá lương thực thực phẩm, giá dầu thô và nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế tăng cao; thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; khủng hoảng nợ công ở nhiều nước; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát cao tại hầu hết các quốc gia... tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, chính sách nới lỏng tài khóa, tiền tệ trong nhiều năm để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã đem lại những thành tựu quan trọng nhưng cũng làm phát sinh những hệ quả tiêu cực. Lạm phát mặt bằng lãi suất tăng cao; nhập siêu lớn, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt, dự trữ ngoại hối giảm mạnh gây áp lực lên thị trường tiền tệ và tỷ giá; giá vàng trên thị trường biến động bất thường. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô trở thành thách thức lớn.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011 điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011[2]. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự ủng hộ và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc, các doanh nghiệp và sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ phát triển khá, có những chuyển biến tích cực, tạo đà cho phát triển trong năm 2012.

Trên cơ sở tình hình 11 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 trên một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Đã từng bước kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định kinh tế và tăng trưởng hợp lý

Tuy chịu ảnh hưởng của lạm phát và các chính sách chống lạm phát, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 vẫn đạt khá, ước đạt 10,2%. Trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,9% (công nghiệp tăng 19,7%; xây dựng tăng 11,9%), dịch vụ tăng 11,3%.

Về chính sách tiền tệ, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%. Giảm tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất, nhất là bất động sản, tập trung vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, bảo đảm tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiền tệ, tín dụng của các ngân hàng thương mại; có các biện pháp kiểm soát nợ xấu, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, bảo đảm tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 với tổng số tiền 30,53 tỷ đồng; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ mới phát sinh; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.580 tỷ đồng, bằng 105% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện quyết liệt việc cắt giảm đầu tư công; rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để tập trung cho các công trình sắp hoàn thành, công trình cấp bách và các công trình thuộc chương trình bảo đảm an sinh xã hội (tổng số công trình, dự án cắt giảm để điều chuyển vốn là 74 công trình, dự án với tổng số vốn điều chuyển là 114,7 tỷ đồng).

Tạm dừng trang bị mới ô tô, mua sắm các tài sản có giá trị lớn; giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết...; thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, xăng xe…thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá điện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành.

Tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, chống đầu cơ, nâng giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ xác định đúng nhiệm vụ ưu tiên là kiềm chế lạm phát nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát giá cả, điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường nên mức tăng giá tiêu dùng đã giảm dần, ước cả năm tăng khoảng 17%.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hợp lý, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách, có khả năng hoàn thành sớm nhằm tăng năng lực sản xuất; triển khai các biện pháp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Triển khai miễn, giảm nhiều loại thuế cho doanh nghiệp và cá nhân.

2. Trong khó khăn, sản xuất kinh doanh được duy trì và tiếp tục phát triển

Cùng với những định hướng đúng, những ưu tiên trong chính sách, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân trong tỉnh, khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2010[3].

Các khu công nghiệp đã có 26 dự án đi vào sản xuất kinh doanh, doanh thu ước đạt 25,7 triệu USD và 1.078 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu ước đạt 24,4 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 58 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho gần 3.900 lao động.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2011 vẫn có 60 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 112,5 triệu USD và 54 dự án trong nước với vốn đăng ký là 7.400 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn BTG (Slovakia) triển khai các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy trong thời gian từ năm 2011-2013 với tổng mức vốn đăng ký 378 triệu EURO[4].

Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 300 doanh nghiệp và chi nhánh thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 2.500 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 2.161 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 18.021 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân năm 2011 đạt khá hơn so với cùng kỳ các năm trước do công tác chuẩn bị đầu tư tốt, các dự án được ghi vốn hầu hết đều được phê duyệt trước 31/10/2010; bên cạnh đó, việc điều chuyển linh hoạt các nguồn vốn theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ cũng thúc đẩy nhanh quá trình giải ngân; ước đến 31/12/2011 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch.

3. Tập trung chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; quan tâm phát triển khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo các chính sách an sinh xã hội. Tiến hành công bố chuẩn nghèo mới và tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới). Triển khai kịp thời các chính sách điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; chế độ trợ cấp cho quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ; chế độ lương và trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc; chính sách trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn; chính sách đối với Thanh niên xung phong và bộ đội trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975; điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo sau khi điều chỉnh giá bán điện... Quam tâm đến công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho thương, bệnh binh.

Thực hiện hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cho vay và hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo; miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn, hỗ trợ người nghèo, người dân tộc phát triển sản xuất; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động. Ước tính năm 2011, tạo việc làm mới cho 15.800 lao động, đạt 98,75% kế hoạch năm; tuyển sinh đào tạo nghề năm 2011 được 17.000 chỉ tiêu, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 29%.

Chỉ đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển, tạo thêm việc làm mới; kết nối cung cầu lao động thông qua nhiều hình thức nhằm tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là cho lao động là người tàn tật, người dân tộc thiểu số, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp...Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai.

Tiếp tục đổi mới quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phụ nữ, thanh niên học nghề, tạo việc làm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, văn hoá truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao ngoại khóa và công tác y tế trường học. Chỉ đạo triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; chú trọng cải thiện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quan tâm thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra quản lý giá thuốc...

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2011. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội; chỉ đạo tổng kết và đánh giá 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; quan tâm chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền đã tập trung vào các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV...

Cơ chế, chính sách quản lý khoa học, công nghệ tiếp tục được đổi mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện chiến dịch làm cho môi trường thế giới sạch hơn.

Đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạm dừng cấp phép hoạt động khoáng sản, tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng và hoàn thiện cơ chế quản lý để bảo đảm hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh. Tích cực thực hiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, cam kết về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn. Đến nay 83,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác trồng và bảo vệ rừng được coi trọng, đến cuối năm 2011, độ che phủ rừng đạt 46%.

4. Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

            Triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đánh giá hoạt động của tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV và xây dựng cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV. Đã triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ công.

            Tập trung thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung cắt giảm chi tiêu hành chính góp phần kiềm chế lạm phát; tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng nói chung và điện năng nói riêng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của mỗi người dân và cả cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện từ cơ sở, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài, bức xúc trong nhân dân; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

5. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI, của cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tạo thêm sự đồng thuận và động lực thúc đẩy phát triển. Đã quan tâm chỉ đạo tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức chiến đấu cho quân đội và công an. Công tác phòng, chống tội phạm được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 của Chính phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhằm kiềm chế và giảm thiểu tại nạn giao thông, đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho người dân, nhất là thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận còn nhiều hạn chế, bất cập. Một số chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 chưa hoàn thành. Lạm phát và lãi suất tín dụng còn cao; nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng, thanh khoản của một số ngân hàng thương mại khó khăn; thị trường bất động sản giảm sút. Sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Văn hoá, xã hội còn nhiều mặt bức xúc. Đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách vẫn chưa được coi trọng đúng mức, chưa có giải pháp dài hạn, nhất là trong xây dựng quy hoạch, chiến lược; công tác quản lý về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập...

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là do tác động nặng nề, phức tạp của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; nguyên nhân chủ quan là do những yếu kém nội tại của nền kinh tế với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư kém hiệu quả tích tụ từ nhiều năm, chậm được khắc phục và do những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, nhất là trong quản lý kinh tế, điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, trong quản lý đầu tư công, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý tài nguyên và trong chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, bảo đảm phát triển bền vững đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc và quyết tâm cao của toàn Đảng, các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Nhìn tổng quát, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp cùng với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện; cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu đề ra cho năm 2011. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Những kết quả trên đây đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh nhà phát triển cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng: Việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, tăng cường ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững vẫn là những thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong năm 2012.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

 

Chúng ta thực hiện nhiệm vụ năm 2012 trong bối cảnh thế giới thay đổi rất nhanh và rất khó lường. Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố đe dọa sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tình hình này sẽ tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu, cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa thể khắc phục ngay trong thời gian ngắn.

Việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội, hoàn thành một số tuyến đường quan trọng sẽ làm cho địa giới tỉnh Hòa Bình càng gần hơn với thị trường rộng lớn là thành phố Hà Nội và vùng tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh). Với lợi thế này, cơ hội mở rộng thị trường hàng hóa, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch của tỉnh ngày càng tăng lên; đồng thời, với nỗ lực nhiều năm thu hút đầu tư, năm 2012 sẽ làm năm có một số dự án sau giai đoạn đầu tư xây dựng, đi vào sản xuất, nhờ đó tăng trưởng sẽ cao hơn, tạo thêm việc làm cho người lao động. Cùng với khu vực đầu tư tư nhân, khu vực đầu tư công cũng đã thực hiện nhiều năm nay, nên kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, năm 2012 sẽ còn không ít khó khăn. Chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát năm 2011 sẽ có độ trễ nhất định sẽ làm suy giảm kinh tế ít nhất trong cuối năm 2011 và những tháng đầu năm 2012. Sự không ổn định của kinh tế vĩ mô có thể tiếp tục gây ra những rủi ro cho các doanh nghiệp địa phương. Cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả cao, chỉ số cạnh tranh (PCI) thấp. Kết cấu hạ tầng đã được cải thiện đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn còn yếu kém. Đời sống nhân dân được nâng lên nhưng vẫn ở mức thấp. Trình độ khoa học, công nghệ, trình độ quản lý, khả năng tài chính của các doanh nghiệp còn hạn chế. Những khó khăn nêu trên sẽ tiếp tục ảnh hưởng không tốt đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình trong năm 2012.

I. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2012

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu trọng tâm của năm 2012 là kiềm chế lạm phát; phục hồi và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững (hạn chế suy giảm kinh tế sau lạm phát và chống lạm phát năm 2011), kết hợp phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%; tăng trưởng các ngành: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3,8%; công nghiệp - xây dựng 16,08%; dịch vụ 11,5%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 30,7%; công nghiệp - xây dựng 35,2%; dịch vụ 34,1%.

- GDP theo giá hiện hành 14.498 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 17,8 triệu đồng.

- Tổng đầu tư toàn xã hội: 5.840 tỷ đồng (chiếm 40% GDP).

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.808 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương: 5.105,47 tỷ đồng.

- Giá trị xuất khẩu: 71 triệu USD. Giá trị nhập khẩu: 40,5 triệu USD.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng 8.400 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng < 10%.

- Sản lượng lương thực cây có hạt: 36,68 vạn tấn.

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Giảm tỷ lệ sinh 0,25‰; quy mô dân số 810.600 người. 

- Tạo việc làm cho khoảng 16.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo: 33%.

- Tỷ lệ hộ nghèo: 24,5% (giảm 3,5% so với năm 2011).

- Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi: 100%.

- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia: 21%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống: 21%.

- Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi xuống: 17‰.

- Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống: 21‰.

- Số giường bệnh/1 vạn dân: 21,4 giường; số bác sĩ /1 vạn dân: 6,3 bác sĩ.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 95,88%.

c) Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh (theo bộ chỉ số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 79,2%.

- Tỷ lệ chất rắn y tế được xử lý: 100%.

- Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt: 100%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 89%.

- Tỷ lệ các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường: 45%.

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: 30%.

- Xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: 100%.

- Trồng rừng mới 7.000ha; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức: 46%.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, tích cực thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế

Tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt. Giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại; bảo đảm vốn cho sản xuất; kiểm soát chặt cho vay bất động sản; kiểm soát nợ xấu, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên. Rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tăng cường quản lý nhà nước về giá; ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Thực hiện công khai minh bạch giá các loại hàng hóa, có cơ chế hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý.

Triển khai tích cực, kịp thời các biện pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nhất là các giải pháp nhằm tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tái cơ cấu ngành, vùng. Tiếp tục các giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế sau một năm chống lạm phát, bảo đảm các chính sách nhanh chóng đi vào sản xuất và đời sống. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư góp phần giúp các thành phần kinh tế nhanh chóng lấy lại đà phát triển.

2. Đẩy mạnh phát triển vùng động lực; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường

Tiếp tục triển khai thực hiện giải pháp và cơ chế phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tập trung vào xây dựng các loại quy hoạch, đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương về các lĩnh vực ngân sách, đầu tư; tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư;...

Trong khi thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ để kiềm chế lạm phát, phải tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư. Phát triển mạnh sản xuất kinh doanh là giải pháp cơ bản, lâu dài, tạo hiệu quả trực tiếp, nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội; bảo đảm tăng nguồn cung các hàng hoá và dịch vụ, vừa là nguồn gốc của tăng trưởng, vừa trực tiếp góp phần kiềm chế lạm phát.

Tập trung vào công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư bên ngoài, phát huy các nguồn lực trong tỉnh phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, đặt nền móng cho tăng trưởng nhanh và bền vững vào những năm tiếp theo. Cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp; ưu tiên tín dụng cho các sản phẩm trọng điểm. Sử dụng công cụ thuế một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. Tiếp tục rà soát sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu  tư, sớm đưa các dự án hoàn thành vào sử dụng phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (tái cơ cấu đầu tư ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ theo hướng đầu tư tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư công). Lập kế hoạch đầu tư trung hạn đến năm 2015 nhằm hài hòa, cân đối giữa nhu cầu đầu tư và khả năng nguồn vốn.

Tăng cường các biện pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc như giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt các quy định về đầu tư, kinh doanh nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020. Có giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của khu vực nông nghiệp. Năm 2012 tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung vào phát triển chăn nuôi và nông sản, thực phẩm sạch, giá trị kinh tế cao, tạo thành vành đai thực phẩm phía Tây thành phố Hà Nội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến.

Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là các dịch vụ thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, du lịch, tài chính và hỗ trợ kinh doanh

3. Thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Tăng cường quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của cấp ủy, chính quyền về chống thất thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác giao đất, đấu giá đất, đặc biệt là các dự án tại huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình để tạo nguồn đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hoà Lạc – thành phố Hoà Bình. Giải quyết các nhiệm vụ chi thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh về ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ đạo, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chống lãng phí thất thoát ngay từ khi xác định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và kết thúc dự án.

Các ngành không tự đặt ra các quy định trái với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành dự toán ngân sách của đơn vị thụ hưởng. Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách phải thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo việc mua sắm tài sản, trang thiết bị đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng quy định, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao trong dự toán, gắn trách nhiệm của thủ trưởng và người phụ trách công tác tài chính - kế toán trong việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản tại đơn vị. Tăng cường giám sát của tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật tài chính trong quản lý, sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác phát hiện sau thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc

Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền vững. Nhà nước ưu tiên đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực để phát triển.

Khẩn trương thực hiện Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Phấn đấu mỗi năm giảm từ  3% đến 4% tỷ lệ hộ nghèo và giảm nhanh hơn tại các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các chính sách trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tích cực thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Mở rộng việc thực hiện chế độ luân phiên cán bộ y tế xuống các bệnh viện tuyến dưới. Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống bệnh viện. Đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế quản lý, chính sách viện phí trong các cơ sở y tế công lập; khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở y tế ngoài công lập và khám chữa bệnh bằng công nghệ cao; tích cực triển khai công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra; đẩy mạnh công tác quản lý và phòng chống các bệnh nguy hiểm không lây nhiễm; thực hiện các giải pháp nâng cao sức khỏe và tăng tuổi thọ của nhân dân. Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc. 

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Đổi mới quản lý giáo dục đồng thời với việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng phát triển giáo dục ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự, giữ gìn thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Tiếp tục triển khai các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Phát huy quyền làm chủ và bảo đảm quyền tự do của công dân, đồng thời với tăng cường kỷ luật kỷ cương. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và tôn giáo. Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và làm tốt công tác bảo vệ bà mẹ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

5. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường

Tập trung triển khai các chương trình, đề án khoa học công nghệ cấp tỉnh. Quản lý có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng. Phát triển mạnh các dịch vụ khoa học và công nghệ, nhất là dịch vụ thông tin, tư vấn, môi giới, thẩm định, giám định công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phân cấp quản lý gắn với đề cao trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, nhất là đối với hoạt động khai thác tài nguyên. Xử lý nghiêm các vi phạm và các dự án không đáp ứng yêu cầu về môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải thiện môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về môi trường, nhất là về nước sạch và vệ sinh môi trường; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo vệ và phát triển rừng; xử lý chất thải, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển theo quy hoạch, bảo đảm tính liên ngành, liên vùng; gắn phân cấp với tăng cường kiểm tra, giám sát và tính tự chịu trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Coi trọng phản biện xã hội, tăng cường tham vấn nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia khi xây dựng cơ chế, chính sách, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các biện pháp phòng ngừa. Tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy Nhà nước. Phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc tố giác tội phạm và các hành vi tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ tham nhũng. Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác thi hành án

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác tuyển quân năm 2012.

Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông, tăng cường vai trò của chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Tập trung làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bổ trợ tư pháp. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Đánh giá đúng những ưu điểm, thành tựu để phát huy, thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém để khắc phục; ra sức phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn trong năm 2012 là mong muốn và là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội; huy động sự nỗ lực của toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân.

Các ngành, các cấp phải triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngay sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; tập trung vào các khâu đột phá, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian; đồng thời làm tốt công tác dự báo để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời; tăng cường công tác phối hợp và nỗ lực phấn đấu từ những ngày đầu, tháng đầu để đạt kết quả tốt nhất trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân làm thước đo năng lực và hiệu quả hoạt động của các cấp, các ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, nhân dân trong tỉnh tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2012, tào đà thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

 

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí,

nhân dân và các bạn./.


[1] Gồm các báo cáo về: (1) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2010; (2) Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2011; (3) Báo cáo biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012; (4) Báo cáo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác xúc tiến đầu tư năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; (5) Báo cáo về tình hình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2011; (6) Báo cáo về công tác an toàn giao thông năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; (7) Báo cáo về tình hình đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình và tình hình đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh; chương trình cứng hoá giao thông nông thôn năm 2011; (8) Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; (9) Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2011; tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ cho giáo viên mầm non ngoài công lập; (10) Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng Nhà văn hóa xóm, bản giai đoạn 2005-2010, phương hướng giai đoạn 2011-2015; (11) Báo cáo về công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; (12) Báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; (13) Báo cáo đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2011, nhiệm vụ năm 2012.

[2] Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội điều chỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 10% (Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng  3,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 18%; dịch vụ tăng 11%); Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 32,7%; công nghiệp - xây dựng 33,1%; dịch vụ 34,2%; GDP theo giá hiện hành: 12.500 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người: 15,57 triệu đồng; Tổng đầu tư toàn xã hội: 5.600 tỷ đồng; Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%; Tạo việc làm cho 16.000 lao động.

 

[3] Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22,12% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2011 ước đạt 6.720 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ, thực hiện 112% kế hoạch.

 

[4] Bao gồm: Nhà máy sản xuất bia Séc Slovakia công suất 200 triệu lít/năm, tổng mức đầu tư 35 triệu EURO, diện tích nhà máy 40 ha. Nhà máy sản xuất sợi phíp công nghiệp - là sản phẩm cách nhiệt được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện công suất 10 triệu m3/năm sợi phíp và vật liệu cách nhiệt, tổng mức đầu tư 25 triệu EURO, diện tích nhà máy cần 40 ha. Nhà máy sản xuất bình nóng lạnh loại từ 100-1000 MW dùng cho gia đình và siêu thị quốc tế, tổng mức đầu tư 75 triệu EURO, diện tích cần 100 ha. Nhà máy sản xuất vi mạch điện tử với công nghệ cao, sản phẩm dành cho công nghiệp điện và điện tử, tổng mức đầu tư 15 triệu EURO, diện tích cần 10 ha, và một số nhà máy khác như nhà máy tái chế rác, nhà máy sản xuất sữa, nhà máy điện sinh khối và biogas…

 

 

 

 

Các tin khác


Bộ Công an đang điều tra về giám đốc Công an Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết như trên tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ

Tại kỳ họp thứ 24, Ủy ban kiểm tra TW đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ để xảy ra nhiều sai phạm trong dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã Phước Tân có liên quan tới trách nhiệm của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

“Tướng tình báo mà cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là không thể chấp nhận“

Về việc ông Phan Hữu Tuấn bị khởi tố, Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho rằng:"Tướng tình báo mà làm lộ bí mật nhà nước là không thể chấp nhận được”.

Khởi tố 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng: Quyết tâm chống tham nhũng đến cùng

Việc khởi tố 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng đến cùng và không có khái niệm hạ cánh an toàn.

Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đắk Lắk Trần Quốc Cường

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bằng hình thức cảnh cáo.