THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2)


Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.480 m2 đất ở tại thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 1.480 m2đất ở tại nông thôn;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại nông thôn; Tổng diện tích đất 1.480 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 06 lô; Diện tích: Lô nhỏ nhất 240 m2, lô lớn nhất: 280 m2; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/10/2017. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 888.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: (Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo):

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Bình;

6.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;

6.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 20/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25/9/2017 đến ngày 26/9/2017 (Trong giờ hành chính);Địa điểm: Tại thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/9/2017 đến ngày 06/10/2017; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng /hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ đấu giá);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06/10/2017;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh


BNG KÊ CHI TIT TÀI SN BÁN ĐU GIÁ

(Kèm theo Thông báo bán đu giá s 335/BĐG ngày 19/9/2017 v vic đu giá 1.480 m2 đt ti

thôn Đng Sn, xã C Nghĩa, huyn Lc Thy, tnh Hòa Bình (ln 2))


S TT

Ký hiu

lô đt

Kích thước lô

(mét dài)

Din tích tng lô

(m2)

Đơn giá khi đim bán đu giá QSD đt (Đng/m2)

Giá khi đim bán đu giá QSD đt (Đng/lô)

Tin đt

trước tng lô (Đng)

Bước giá ti thiu tng lô (Đng)

Phí tham gia đu giá (Đng/h sơ)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

159

6mx40m

240

600.000

144.000.000

28.500.000

5.000.000

100.000

 

2

160

6mx40m

240

600.000

144.000.000

28.500.000

5.000.000

100.000

 

3

161

6mx40m

240

600.000

144.000.000

28.500.000

5.000.000

100.000

 

4

162

6mx40m

240

600.000

144.000.000

28.500.000

5.000.000

100.000

 

5

163

6mx40m

240

600.000

144.000.000

28.500.000

5.000.000

100.000

 

6

164

7mx40m

280

600.000

168.000.000

33.500.000

5.000.000

100.000

 

Tng cng

 

1.480

 

888.000.000

 

 

 

 
Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.