CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               


Số:346/TB-ĐGHoà Bình, ngày  17  tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO 
BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 3)

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.480 m2 đất ở tại thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.
3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 
3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 1.480 m2 đất ở tại nông thôn;
3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại nông thôn; Tổng diện tích đất 1.480 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 06 lô; Diện tích: Lô nhỏ nhất 240 m2, lô lớn nhất: 280 m2; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).
4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/6/2018. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.
5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 888.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.
6. Tiền đặt trước: (Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo):
6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Bình;
6.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;
6.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
7.  Tổ chức xem tài sản: 
7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 18/5/2018 đến ngày 30/5/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;
7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21/5/2018 đến ngày 08/6/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/5/2018 đến ngày 11/6/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng /hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ đấu giá);
8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/6/2018; 
8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
9.2. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:
 - Nơi trưng bày tài sản;
- Nơi tổ chức bán đấu giá;
- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;
- Báo chí;
- Lưu VT, HSĐG.
ĐẤU GIÁ VIÊN

 Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục