(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm kéo dài việc thụ hưởng chính sách thu hút cán bộ, công chức các xã vùng 135 theo Nghị định số 116, ngày 24/ 12/ 2010 của Chính phủ. Theo đó, quy định cán bộ, công chức công tác tại các vùng này chỉ được hưởng chính sách thu hút 5 năm, sau 5 năm không được hưởng các chế độ theo chính sách thu hút trong khi xã này vẫn đang thụ hưởng chính sách Chương trình vùng 135.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204, ngày 14/12/ 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 - 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NQQ-CP nêu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116, ngày 24 / 12 / 2010 của Chính phủ về chính sách đối với (CB,CC,VC) và người hưởng lương trong LLVT công tác của vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp không quá 5 năm với mức 70% đối với (CB,CC,VC) và người hưởng trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên phù hợp với ỹ nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút.

Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì (CB,CC,VC) được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn gồm 3 mức: Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở; Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng 0,7 mức lương cơ sở; từ đủ 15 năm trở lên được hưởng 1,0 mức lương cơ sở.

Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với (CB,CC,VC) và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.


                                                                               L.N (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Dự án đường UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ thực hiện theo đúng quy mô 

(HBĐT) - Cử tri TP Hòa Bình hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thi công, hoàn thiện 600 m đường từ UBND xã Thái Thịnh đi xóm Bích, Trụ; làm rõ phản ánh của nhân dân về việc cắt kinh phí xây dựng 600 m đường này để làm đường đi trung tâm xã có đúng quy định không? 

Quy định xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm

Bà Bùi Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp tiếp nhận tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì xử lý như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục