(HBĐT) - Vừa qua, cử tri huyện Đà Bắc phản ánh và đề nghị: UNND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo hướng giảm mức phí trích đo, làm thủ tục cấp mới, sang tên, tặng cho, chuyển nhượng các loại đất.

Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015, khoản Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đã chuyển thành thu dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không thực hiện thu phí (xuất biên lai) theo Nghị quyết số 40, ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh ”Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh” có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, mà thực hiện thu theo đơn giá dịch vụ công "Trích đo địa chính thửa đất" (xuất hóa đơn) theo đơn giá quy định tại Quyết định số 222, ngày 20/2/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm "Đo đạc địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Điểm 2, mục V trang 46,47,48 đối với Phụ cấp khu vực 0,1; Điểm 5, mục V trang 118, 119, 120 đối với Phụ cấp khu vực 0,4) có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2017.

Đơn giá sản phẩm trích đo địa chính tại Quyết định số 222 của UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đơn giá tiền công tại thời điểm xây dựng bộ đơn giá theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; (Từ 01/7/2018, mức lương sơ sở được điều chỉnh lên mức 1.390.000 theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018). Phụ cấp khu vực tại huyện Đà Bắc và huyện Mai Châu tính hệ số (0,4), thành phố Hòa Bình và các huyện còn lại hệ số khu vực (0,1). Được áp dụng theo "Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc". Máy móc thiết bị, dụng cụ, vật liệu, điện năng được tính trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm xây dựng đơn giá.

Đến nay, Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết hiệu lực thi hành. Việc lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai căn cứ theo Thông tư số 136/2017/TT-BC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí để xây dựng "Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời trình UBND tỉnh Quyết định thay thế Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017.


                                                                                    L.N (TH)


Các tin khác


Các trường hợp được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Mạnh (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CSDLCCCD)?

Điều kiện trở thành thành viên tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Hoàng Thị Hiền (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để tham gia vào tổ hợp tác cần đáp ứng những điều kiện gì?

Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hưởng các chính sách hỗ trợ gì?

Yêu cầu đối với việc phối trộn phụ gia thực phẩm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thành (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết việc phối trộn phụ gia thực phẩm phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Hỏi - đáp quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Hỏi: Công an huyện T. nhận được một số đơn, thư phản ánh ông M. có hành vi tham nhũng tài sản của Nhà nước. Mặc dù mới được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của địa phương, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông M. đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi nhà đất đồ sộ. Vì vậy, Công an huyện đã cử cán bộ về cơ quan ông M. để điều tra thu nhập của ông. Xin hỏi, trong trường hợp này, cán bộ công an khai thác, sử dụng Bản kê khai tài sản, thu nhập của ông M. như thế nào để bảo đảm đúng quy định pháp luật?

Quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thảo (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục