Bà Phạm Thị Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động gồm những nội dung gì?

Trả lời: Điều 64, Bộ luật Lao động quy định nội dung đối thoại tại nơi làm việc gồm: 
- Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
- Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.
- Điều kiện làm việc.
- Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.
- Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.
- Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

V.H (TH)


Các tin khác


Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT)?

Quy định về bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác phải đảm bảo các yêu cầu gì?

Biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia gồm những biện pháp nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục