(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri trong tỉnh đã có nhiều câu hỏi chất vấn gửi đến lãnh đạo các sở, ngành và UBND tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 159/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12. Báo Hòa Bình đăng tải trả lời của UBND tỉnh về một số vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri kiến nghị: Khẩn trương thực hiện các chủ trương đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, di chuyển các bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi theo quy định tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND, ngày 4/12/2019 của UBND tỉnh về phương án bố trí, sắp xếp hệ thống bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trả lời: Đối với việc di dời các điểm tập kết cát trên địa bàn TP Hòa Bình, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND TP Hòa Bình thực hiện: Văn bản số 582/UBND-NNTN, ngày 23/4/2018 về việc thực hiện di chuyển bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch; Văn bản số 1427/UBND-NNTN, ngày 7/9/2018 về việc thực hiện Kết luận số 1813-TB/VPTU, ngày 24/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy; Văn bản số 21/UBND-NNTN, ngày 5/1/2019 về việc thực hiện quy hoạch tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; Văn bản số 357/UBND-NNTN, ngày 4/3/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung vị trí tập kết cát, sỏi vào quy hoạch theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND, ngày 12/12/ 2017 của UBND tỉnh Hòa Bình; Văn bản số 3251/UBND-NNTN, ngày 4/6/ 2019 về việc thực hiện quy hoạch tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. 

Ngày 4/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp hệ thống bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó, giao UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc di chuyển các địa điểm kinh doanh cát, sỏi về vị trí tập kết theo đúng phương án được phê duyệt. 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố phối hợp cơ quan liên quan để tiến hành thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, di chuyển các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND, ngày 4/12/2019. 
(Còn nữa)

Đ.H (TH) 

Các tin khác


GIẢI ĐÁP PHÁP  LUẬT: Tiêu chí xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hải (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ dựa trên những tiêu chí nào?

Xử phạt hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo bị xử phạt như thế nào?

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?

Quy định lưu giữ tài liệu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch bị xử phạt như thế nào?

Quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục