(HBĐT) - Ông Vũ Văn Học (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn yêu cầu thanh toán, bồi thường tai nạn do xe cơ giới gây ra được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Điều 16, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm (BH) bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường như sau:

- Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua BH, người được BH phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp BH.

- Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp BH là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường BH hợp lệ; không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường BH hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

- Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp BH phải thông báo bằng văn bản cho bên mua BH, người được BH biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường BH hợp lệ.

V.H (TH)


Các tin khác


Quy định về số lượng người lao động tham gia đối thoại

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định số lượng người lao động (NLĐ) tham gia cuộc đối thoại như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt như thế nào? Trả lời:

Quy định về sử dụng người lao động cao tuổi

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Nam (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sử dụng người lao động cao tuổi (NLĐCT) được quy định như thế nào?

Các trường hợp không được thành lập hộ kinh doanh

(HBĐT) - Ông Đoàn Văn Long (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những trường hợp nào không được thành lập hộ kinh doanh?

Quy định về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lý (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục