(HBĐT) - Thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM) năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM.

 Theo đó, các chế độ ưu đãi NCCVCM gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác như: trợ cấp mai táng phí, trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, chi tiền ăn thêm trong các ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên...

Sở LĐ-TB&XH đã kịp thời ban hành hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCCVCM, thân nhân của NCCVCM trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức hưởng mới kể từ ngày 1/7/2021

a) Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, Điều 4, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với NCCVCM và thân nhân của NCCVCM được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

- Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

Các khoản chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng theo các chế độ nêu trên được tiếp tục chi trả theo mức quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCCVCM đến hết tháng 8/2021 và không cần điều chỉnh theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP (do không thay đổi so với mức cũ). Riêng mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/9/2021 theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, đồng thời truy lĩnh phần chênh lệch của 2 tháng 7, 8/2021.

b) Đối với các đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 4, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: bao gồm các khoản trợ cấp ưu đãi một lần đối với NCCVCM và thân nhân NCCVCM được quy định tại Phụ lục IV, được tính theo hệ số nhân với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công và được tính hưởng đối với các hồ sơ được tiếp nhận giải quyết kể từ ngày 1/7/2021.

c) Bảo hiểm y tế: kinh phí đóng BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT cho NCCVCM, thân nhân và người phục vụ NCCVCM. Trong đó bổ sung mới 1 đối tượng: vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng kể từ ngày 1/7/2021 trở đi thì được Nhà nước mua BHYT theo quy định.

d) Các khoản chi xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

2. Mức hưởng kể từ ngày 1/1/2022

a) Chế độ theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, bao gồm: điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và các chế độ ưu đãi khác.

b) Các chế độ ưu đãi khác như: thờ cúng liệt sỹ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh nặng (tỷ lệ 81% trở lên); chế độ đối với cơ sở điều dưỡng, tặng quà, đón tiếp đoàn đại biểu người có công…

c) Các mức hưởng mới kể từ ngày 1/1/2022 tại điểm 2, mục III nêu trên và các chế độ tương ứng đang thực hiện theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ tiếp tục được thực hiện cho đến ngày 31/2/2021.

Việc rà soát, lập danh sách các đối tượng chi trả trợ cấp được thực hiện trước ngày 20/8/2021 để kịp thời điều chỉnh và chi trả vào tháng 9/2021.

Ngoài ra, đối với các khoản chi trả trợ cấp ưu đãi một lần cho NCCVCM và thân nhân NCCVCM được thực hiện kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, khi tiếp nhận hồ sơ sẽ được giải quyết theo quy định mới không phải truy lĩnh phần chênh lệch so với quy định cũ.


Vũ Hồng Nghiệp

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Các tin khác


Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh BÙI VĂN KHÁNH đã ký ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-UBND, ngày 20/10/2021 về trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Báo Hoà Bình điện tử đăng toàn bộ nội dung.

Thêm trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm

(HBĐT) - Ngoài trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm do quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông, theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải, xe ô tô còn bị cảnh báo đăng kiểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 6/10/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Chậm nhất ngày 31/12/2021, hoàn thành hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cục Thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

(HBĐT) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới rất quan trọng của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(HBĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN) phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục