(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 17/1/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm thực hiện. Ảnh: Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền tại chợ Tân Thịnh (TP Hòa Bình). 

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp (20,65%); tỷ lệ bao phủ BHYT giảm, không đạt kế hoạch giao; công tác khám, chữa bệnh BHYT được nâng lên song chưa đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng không đủ số lao động, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, đơn vị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế từ nguồn ngân sách của tỉnh. Có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tạo sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT và sử dụng quỹ BHYT. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn, nợ đọng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, mở rộng mạng lưới tổ chức thu hộ BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Chỉ thị xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


H.L (TH)

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023

(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023.

Chính sách BHYT đồng hành chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Chiếm khoảng 21% dân số, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được triển khai thực hiện BHYT từ những ngày đầu. Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ BHYT vì mục tiêu BHYT toàn dân. Thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên còn góp phần định hình nhân cách sống tốt đẹp cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Đề xuất ấn định mức trợ cấp BHXH cụ thể thay vì tính theo lương cơ sở

Một số khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hiện đang được tính toán theo lương cơ sở, đơn cử như: trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, sau thai sản; trợ cấp 1 lần khi sinh con… được sửa đổi theo hướng hưởng số tiền cụ thể và điều chỉnh mức theo quy định lương hưu.

BHXH Việt Nam chỉ đạo triển khai quyết liệt đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh BHYT

Chiều 2/3, BHXH Việt Nam cho biết đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp triển khai Công điện số 72 của Thủ tướng để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Chấn chỉnh việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Do phát hiện có hiện tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu.

Linh hoạt, sáng tạo hình thức truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Hai chính sách này ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục