(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 17/1/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm thực hiện. Ảnh: Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền tại chợ Tân Thịnh (TP Hòa Bình). 

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp (20,65%); tỷ lệ bao phủ BHYT giảm, không đạt kế hoạch giao; công tác khám, chữa bệnh BHYT được nâng lên song chưa đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng không đủ số lao động, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, đơn vị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế từ nguồn ngân sách của tỉnh. Có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tạo sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT và sử dụng quỹ BHYT. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn, nợ đọng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, mở rộng mạng lưới tổ chức thu hộ BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Chỉ thị xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


H.L (TH)

Các tin khác


Lý do đề xuất đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng

Bản dự thảo mới nhất Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố...

Việc không ghi nơi ở trên thẻ bảo hiểm y tế không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia

(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Văn bản số 2734/BHXH-TST, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Người lao động cần cân nhắc khi rút bảo hiểm xã hội một lần

(HBĐT) - Sau khi nhận chế độ bảo hiểm một lần, người lao động (NLĐ) không còn ở lại hệ thống an sinh, tự đóng lại cơ hội hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Trường hợp NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lại thì số năm đóng BHXH sẽ ngắn, dẫn đến hưởng lương hưu thấp.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đạt được những kết quả quan trọng. Với sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc tích cực, hiệu quả đã góp phần đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

100 người lao động được tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Ngày 21/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho 100 công nhân, người lao động (NLĐ) tại công ty Cổ phần Sơn Thủy (TP Hòa Bình).

Đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống

(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) vì an sinh của Nhân dân. Bởi vậy, BHXH tỉnh luôn nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục