(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 386/UBND-NVK ngày 24/3/2023 về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VneID, phối hợp thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc trong việc triển khai Đề án 06/CP.Công an huyện Tân Lạc tuyên truyền đến người dân thị trấn Mãn Đức sử dụng ứng dụng VNeID để tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, BHXH tỉnh chủ trì tổ chức tuyên truyền đến người tham gia BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp. Trong đó, phấn đấu mỗi cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo có 80% người bệnh đã được cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2 thực hiện khám chữa bệnh, hoàn thành trước ngày 30/6/2023; báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp phần mềm, trang bị thiết bị đầu đọc CCCD gắn chíp có tích hợp mudule sinh trắc, …) để sẵn sàng triển khai tích hợp, xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT.

 BHXH tỉnh chủ trì cập nhật danh sách người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được xác thực đúng thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo danh sách được BHXH Việt Nam thống kê. Chủ trì, phối hợp với Công an các cấp và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 31/3/2023, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đối với Công an tỉnh cử đầu mối Công an các cấp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh làm sạch dữ liệu người tham gia bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Đề án 06, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn về việc sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.


Đ.T (TH)

Các tin khác


Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Tính đến tháng 4/2023, toàn tỉnh có trên 78 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 95,3% kế hoạch, tăng 1.119 người (1,4%) so với cùng kỳ năm 2022; trên 12 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 77,6% kế hoạch; trên 70 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 91% kế hoạch; trên 764 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 92,7% kế hoạch, tăng 4.752 người (0,6%) so với tháng 2/2023, giảm 4.480 người (0,6%) so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT là 86,85% dân số.

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thông tin truyền thông BHXH khu vực miền Bắc

(HBĐT) - Ngày 12/4, tại TP Hòa Bình, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thông tin truyền thông năm 2023 khu vực miền Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và 450 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Phòng Truyền thông của BHXH 20 tỉnh, thành phố phía Bắc; cán bộ phụ trách truyền thông BHXH Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 30/3, UBND huyện Lạc Thuỷ phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm giai đoạn 2023 – 2025

(HBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023 – 2025.

Nhiều giải pháp mạnh để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Năm 2022, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của huyện Lạc Sơn là một chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Từ đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT để hoàn thành chỉ tiêu này.

Huyện Lạc Thuỷ triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023

(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục