Trang phục dân tộc Mường

Trang phục dân tộc Mường

(HBĐT) - Hòa Bình từ lâu là một địa danh nổi tiếng với nền văn hóa đặc sắc, tiêu biểu trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Trên vùng đất lịch sử này, các dân tộc anh em đã cùng đoàn kết, gắn bó xây dựng và bảo vệ quê hương, tô thắm núi sông, bản làng, xây dựng nên truyền thống văn hóa đa dạng, phong phú đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó có 7 dân tộc chủ yếu là Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông, Hoa.

 

Ngoài ra còn có các dân tộc khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ như: Nùng, Sán Chay, Sán Rìu, ê đê, Khơ Me, Gia Rai, Mnông, Cơ Tu, Giáy, Ngái, Chứt đã tạo nên những nét văn hóa độc đáo rất riêng của từng vùng. Xin giới thiệu đôi nét về 7 dân tộc chiếm tỷ lệ chính trong cơ cấu dân số của tỉnh.

 

1. Hòa Bình là địa bàn cư trú chính của dân tộc Mường. Trong cơ cấu dân tộc của tỉnh, dân tộc Mường luôn có số đông nhất. Hiện, ở 11 huyện, TP trong tỉnh có khoảng 486.513 người dân tộc Mường, chiếm 61,82% tổng số dân toàn tỉnh. 

                                                                                              

2. CVĐ dân cư miền xuôi lên xây dựng kinh tế miền núi vào đầu những năm 60 thế kỷ XX đã làm thay đổi cân bằng dân số của các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Hiện, ở 11 huyện, thành phố có khoảng 225.808 người dân tộc Kinh, chiếm 28,69% dân số toàn tỉnh.

      

        

                   Trang phục dân tộc kinh

                                     

3. Với dân số khoảng 31.788 người, dân tộc Thái chiếm 4,04% tổng dân số toàn tỉnh. Dân tộc Thái cư trú ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, tập trung ở huyện Mai Châu với dân số trên 30.300 người.

   

     

                            Trang phục dân tộc Mông

 

4. Trên địa bàn 11 huyện, thành phố có khoảng 25.400 người dân tộc Tày, chiếm tỷ lệ 3,23% dân số toàn tỉnh. Địa bàn cư trú của người dân tộc Tày chủ yếu ở huyện Đà Bắc với số lượng trên 24.700 người.

             

          

                         Trang phục dân tộc Tày

 

5. Dân tộc Dao đứng thứ tư trong cơ cấu dân tộc của tỉnh với số lượng khoảng 13.859 người, chiếm 1,76% dân số toàn tỉnh. Người dân tộc Dao cư trú tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, tập trung ở các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Mai Châu, Cao Phong.

                         

         

                          Trang phục dân tộc Dao

 

6. Dân tộc Mông hiện có khoảng trên 2.900 người, chiếm 0,372% tổng dân số toàn tỉnh. Địa bàn cư trú của đồng bào Mông tập trung ở hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

 

       

                    Trang phục dân tộc Thái

 

7. Dân tộc Hoa có khoảng 129 người, chiếm 0,016% tổng dân số toàn tỉnh. Địa bàn cư trú của người dân tộc Hoa ở TPHB, huyện Kỳ Sơn, Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy.

 

        

                                Trang phục dân tộc Hoa

       

          

        

 

                                                           Đức Phượng (TH)

 

Các tin khác


Hoa văn của núi rừng

(HBĐT) - Dệt thổ cẩm là nét tinh hoa văn hóa của dân tộc Mường, Thái trên địa bàn tỉnh. Theo thời gian, thế hệ trước truyền dạy cho thế hệ sau, người Mường, người Thái Hòa Bình giữ gìn, phát triển nghề dệt truyền thống. Những tấm thổ cẩm là thước đo đánh giá sự khéo léo của người phụ nữ.

Madeleine Colani - người có công phát hiện và đặt tên cho nền Văn hóa Hòa Bình

(HBĐT) - Để tìm hiểu về cuộc đời và những đóng góp lớn lao của nhà nữ khảo cổ học Madeleine Colani - người có công phát hiện và đặt tên cho nền Văn hóa Hòa Bình, chúng tôi được Bảo tàng tỉnh Hòa Bình cung cấp những tài liệu quý về bà. 

Bài 2: Quy hoạch, tên gọi và thành phần cư dân trong các làng Mường cổ trong xã hội cổ truyền


(HBĐT) - Việc tụ cư lập làng Mường theo hình thái trên đây (được nêu ở bài 1) thể hiện rất rõ tính quy hoạch có thể là tự phát song đã thành nếp, truyền thống, một bộ phận cấu thành của văn hoá Mường. Nhìn nhận trong lịch sử có thể thấy rất rõ ý đồ của người Mường xưa, trong điều kiện ban đầu khai mở đất đai, khi đó, dân cư thưa thớt, đất đai bỏ hoang còn nhiều, tại sao người Mường không làm nhà, lập làng ở các vùng đất bằng phẳng mà lại chọn các địa thế mái thoải hay các chân đồi, chân núi?

Bài 1: Lịch sử ra đời và cách thức lựa chọn địa thế lập khu dân cư cổ truyền Mường

(HBĐT) - Trong xã hội, các gia đình sống sát nhau, làm nhà gần nhau, có chung một loại hình nghề nghiệp sinh tồn, xu hướng liên kết với nhau trong và ngoài huyết thống tạo nên các KDC.

Bài 2: Nghệ nhân mo Mường


(HBĐT) - Nghệ nhân mo là người nắm giữ các bài mo, có nổ, có các đồ tế khí: Túi khót, gươm, giáo, các loại mũ, áo quần... và là người trực tiếp thực hành diễn xướng mo Mường.

Bài 3: Đặc quyền của lang - đạo và quyền tối thượng đề ra luật lệ, thâu tóm tư liệu sản xuất


(HBĐT) -Trên thực tế, lang - đạo nhất là lang kun chúa đất có những đặc quyền như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục