(HBĐT) - Trước đây, người dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) có thói quen thả rông trâu, bò, dẫn đến việc chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc không được hiệu quả. Năm 2011, cả xã có 79 con trâu, bò bị chết rét. Bên cạnh đó, từ khi xã cho nhân dân thuê đất sản xuất, việc trâu, bò thả rông vào phá cây trồng, hoa màu diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng đó, chi bộ xóm Vố đã đi đầu trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ban hành được Nghị quyết chuyên đề về vận động nhân dân nuôi nhốt gia súc tập trung.

Cựu chiến binh xã Ân Nghĩa phát triển trồng cây có múi

(HBĐT) - Trước năm 2013, trồng cây ăn quả có múi còn khá xa lạ với hội viên CCB xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Tuy nhiên đến nay, diện tích cây có múi đã được mở rộng lên gần 20 ha do hội viên CCB làm chủ. Nhờ phát huy hiệu quả mô hình, thu nhập bình quân của hội viên CCB đạt 23, 5 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%.

Xã Đoàn Kết nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(HBĐT) - Xã Đoàn Kết nằm cách trung tâm huyện Yên Thuỷ 8, 7 km. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Từ đó người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xã Nam Thượng chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả

(HBĐT) - Tận dụng tối đa điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Đảng bộ xã Sủ Ngòi:
Minh bạch, chính xác trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt và tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, những năm qua, Đảng bộ xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình) đã thực hiện tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, thúc đẩy KT-XH trên địa bàn ngày một phát triển.

Huyện Lạc Sơn:
Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở. Các mục tiêu giảm nghèo được xây dựng, lồng ghép với các kế hoạch phát triển KT -XH, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, tổ chức, đoàn thể để triển khai thực hiện. Tranh thủ sự giúp đỡ của T.ư và tỉnh, huyện đã huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân.

Cựu chiến binh xã Lạc Thịnh tiên phong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, cán bộ, hội viên CCB xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) luôn tiên phong trên mặt trận kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. Theo thống kê, thu nhập bình quân của hội viên CCB đạt 28,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Qua đó đời sống hội viên được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đột phá công tác cán bộ ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Thời điểm hiện tại, có thể nói huyện Yên Thủy đang sở hữu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực thực tiễn và nhiệt huyết để cống hiến. Đây là kết quả của sự nỗ lực, bền bỉ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý mà huyện đã kiên trì từ nhiều năm qua.

Hội LHPN huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Lạc Thủy đã bám sát Nghị quyết và kế hoạch chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BCĐ 1600 huyện và định hướng chương trình công tác năm của Hội LHPN tỉnh, từ đó gắn xây dựng NTM với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CVĐ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng…

Xã Lạc Long phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, cán bộ, đảng viên xã Lạc Long (Lạc Thủy) luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn:
Xử lý chặt chẽ, nghiêm túc đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và các tổ chức cơ sở Đảng nói riêng, những năm qua, UBKT Huyện ủy và UBKT các Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình KT,GS hằng năm đã đề ra. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT,GS, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các TCCS Đảng và đảng viên trên địa bàn.

Xã Nam Thượng đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Thượng (Kim Bôi), trong những năm qua, MTTQ xã và các Ban công tác mặt trận đã phối hợp tốt với các hội, đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao công tác tuyên truyền tới nhân dân thực hiện tốt các CVĐ, phong trào thi đua ở cơ sở.

Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình(1948-2018):
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn: Bám sát phương châm “Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng"

(HBĐT)  Thấm nhuần phương châm "Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng đến công tác văn hóa - văn nghệ, thông tin tuyên giáo.

Cựu chiến binh huyện Cao Phong giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

(HBĐT)- Mặc dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, song hội viên CCB huyện Cao Phong luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phong trào khi được triển khai, vận động như thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tích cực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... đặc biệt là phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Bảo vệ môi trường với sọt rác đan từ cây tre

(HBĐT) - Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, tuổi trẻ huyện Tân Lạc đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực trong thực hiện tiêu chí số 19 về bảo vệ môi trường. Hình ảnh "Sọt rác thanh niên xây dựng NTM” trên những đoạn đường thanh niên tự quản là minh chứng cho sự nỗ lực trong bảo vệ môi trường của ĐVTN trên địa bàn huyện.

Xã Thượng Tiến phát triển nghề nuôi ong lấy mật

(HBĐT) - Tận dụng lợi thế sẵn có, những năm gần đây, ngày càng nhiều hộ gia đình ở xã Thượng Tiến (Kim Bôi) phát triển nghề nuôi ong lấy mật và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hướng tới xây dựng thương hiệu "Mật ong Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến”, phát triển nghề nuôi ong lấy mật bài bản hơn là mong muốn của nhân dân và cán bộ xã Thượng Tiến.

Nghị lực vượt khó của hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Là nạn nhân chất độc da cam, mang trong mình nhiều căn bệnh nặng nhưng ông Nguyễn Văn Thọ, hội viên NCT xóm Bái Yên, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình luôn khiến người thân, bạn bè khâm phục bởi ý chí, nghị lực vượt khó không ngừng nghỉ. Tuy không trực tiếp tham gia lao động, sản xuất nhưng dưới sự điều hành của ông, cơ sở sản xuất gạch blook của gia đình ông phát triển mạnh mẽ và mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. ông là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào NCT tham gia sản xuất - kinh doanh giỏi.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội ở xã Kim Bôi:
Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân

(HBĐT) - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, thu nhập bình quân của xã Kim Bôi (Kim Bôi) đạt 19 triệu đồng/người/năm, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để về đích NTM vào năm 2019 như kế hoạch, Kim Bôi cần đạt thu nhập bình quân 29 triệu đồng/người/năm. Thực tế này đang đặt ra bài toán khó cho Đảng bộ, chính quyền xã trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đổi thay ở vùng ngô Cao Sơn

(HBĐT) - Tuy là xã có điều kiện về giao thông nhưng cách đây chưa lâu, Cao Sơn (Đà Bắc) vẫn là vùng đất nghèo khó. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, KT-XH chậm phát triển. Tuy vậy, từ khi cây ngô lai đưa vào đồng đất Cao Sơn, trở thành cây trồng chủ lực thì đời sống của người dân có bước đổi thay mạnh mẽ...

Nghị trường Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI: Truyền tải tiếng nói, kỳ vọng của nhân dân về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

(HBĐT) - Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI được tổ chức trong hai ngày (3-4/7), đúng đợt nắng nóng cao điểm. Trong nghị trường, sức nóng cũng không kém khi các đại biểu bước vào phần thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Tiếng nói, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đã được các đại biểu HĐND truyền tải đầy đủ tới cấp có thẩm quyền.

Đồng hành cùng nông dân xã Ân Nghĩa giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ qua kênh NHCSXH đã đồng hành cùng nông dân xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) trong giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bài 2 - Tự tin hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

(HBĐT) Đó là những địa phương vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) cùng với chương trình, chính sách dân tộc, công tác hỗ trợ của các sở, ngành và nỗ lực của xã đã ra khỏi Chương trình 135 bằng những bước tự tin. Hôm nay, người dân các xã này đang tích cực xây đời sống ấm no, đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng"
Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bài 1 - Khoảng cách giữa vùng thuận lợi và khó khăn đã được thu hẹp

(HBĐT) - Sản xuất trên đà phát triển, bình quân thu nhập đầu người từ vài triệu đồng /năm tăng lên hàng chục triệu đồng /năm; hạ tầng điện, đường, trường, trạm nhiều thay đổi; người có uy tín, người cao tuổi được quan tâm chăm sóc, trẻ nhỏ vui cắp sách đến trường… Đó là diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh hôm nay, khác xa với những năm 2005, 2006 trở về trước. Khi đó, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nơi chiếm tới 50 - 60%, chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc chưa đảm bảo.

Mô hình Hội CCB tự quản “Tuyến phố văn minh” và “Khu dân cư không rác” ở phường Tân Hòa

(HBĐT) - Về thăm khu phố Tân Thành - khu vực chợ trung tâm phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) vào những ngày hè nóng nực, trước mắt chúng tôi là khu phố khang trang, sạch sẽ rác thải. Không còn hình ảnh tiểu thương ngồi vạ vật tại đầu khu phố để kinh doanh, buôn bán. Đó là kết quả ban đầu khi Hội CCB phường Tân Hòa thực hiện thí điểm mô hình Hội CCB tự quản "Tuyến phố văn minh” và "Khu dân cư không rác” tại khu phố Tân Thành.

Hòa Sơn nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết chuyên đề cũng như ban hành chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó đã phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo tiến độ và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm kỳ và hàng năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.