Kiên trì thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, SXNN của huyện Tân Lạc phát triển ổn định, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Trong ảnh: Mô hình trồng bí xanh cho thu nhập cao tại khu 2, thị trấn Mường Khến.

(HBĐT) - Với các giải pháp chủ yếu như thắt chặt tài khóa, cắt giảm đầu tư công và tiết kiệm chi thường xuyên, huyện Tân Lạc đã nghiêm túc trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 533 của tỉnh về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát triển các KCN để tỉnh ta vững bước trên con đường CNH - HĐH

(HBĐT) - Những năm qua, việc triển khai xây dựng các khu công nghiệp (KCN) đã tạo điều kiện để tỉnh ta phát triển kinh tế mạnh mẽ. Việc phát triển các KCN không những tạo nền tảng để tỉnh vững bước trên con đường CNH-HĐH mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước xóa đói - giảm nghèo.

Tìm giải pháp phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng công nghiệp và thương mại

(HBĐT) - Hiện nay, hệ thống hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thương mại và hạ tầng các cụm công nghiệp tỉnh ta đang từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Đảng bộ huyện Cao Phong tập trung sức mạnh của toàn dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Cao Phong là huyện có nhiều tiềm năng trong phát triển KT -XH. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, thời gian qua, Huyện ủy đã tích cực quán triệt, triển khai giải pháp hiệu quả đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để hiểu rõ hơn những kết quả đã đạt được, PV Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Bùi Văn Bương, Bí thư Huyện ủy Cao Phong.

Những sự kiện nổi bật của tỉnh ta năm 2011

(HBĐT) - Năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta vẫn giành được những thành tựu đáng trân trọng trên các lĩnh vực KT-XH. Báo Hòa Bình xin được tổng hợp những thành tựu và sự kiện nổi bật của tỉnh ta trong năm 2011 như sau:

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh: Cần phát huy vai trò tham mưu các chính sách cho tỉnh

(HBDDT) - Ngày 7/1, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tinh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa,  các thành viên trong Hội đồng cố vấn của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Xã luận:
Phấn đấu bằng tiềm năng, nội lực và niềm tin thắng lợi

(HBĐT) - Năm 2011 qua đi với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao. Nhân loại phải đối mặt với những bất ổn về an ninh, chính trị, về nạn khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ… Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh của lòng tự tôn dân tộc nên thế và lực của đất nước ngày một vươn cao.

Thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2011

(HBĐT) - Năm 2011, trong bối cảnh khó khăn về lạm phát và thực hiện các chính sách chống lạm phát, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đã đạt được những kết quả đáng kể.

Dấu ấn Nghị quyết 11

(HBĐT) - Kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2011. Đồng hành cùng cả nước, tỉnh ta đã thực hiện khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả những giải pháp trọng yếu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Có thể nói năm nay, việc thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP đã tạo những dấu ấn đậm nét cho KT-XH tỉnh nhà.

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng - Một năm nhìn lại

(HBĐT) - Ngày 17/3/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01- CT/Tư về học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Ngay khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.ư, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai, thực hiện. Một năm qua, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết đã được tập trung thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và đổi mới tư duy của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Lương Sơn:
Nâng cao vai trò lãnh đạo, chủ động khai thác tiềm năng đẩy mạnh phát triển KT-XH

(HBĐT) - “Nhiệm vụ trước mắt cũng như trong các giai đoạn tới, huyện tập trung vào nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ nhằm nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển KT -XH, bảo đảm QP -AN, giữ vững ổn định chính trị và TTXH. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu đến năm 2015, huyện sẽ trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh. Đây được xem là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt để tạo bước đột phá cho huyện trong những năm tới” - Đồng chí Hoàng Văn Đức, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn nhấn mạnh.

Phụ nữ tỉnh Hòa Bình năng động, sáng tạo, bình đẳng và phát triển

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phát động thi đua từng năm theo từng chủ đề trọng tâm trong hệ thống Hội và triển khai đến cán bộ, hội viên. Các cấp Hội đã đoàn kết, tập hợp, động viên phát huy khả năng, sức sáng tạo, đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-BCA ngày 1/3/2011 của Bộ Công an về mở cuộc vận động (CVĐ) “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và Công văn số 121 của Tỉnh ủy về việc chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CA tỉnh triển khai thực hiện CVĐ, hơn 6 tháng triển khai thực hiện CVĐ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) được nâng lên rõ rệt.

Nghị quyết 03 cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 20/9/2006, Tỉnh uỷ đã có Nghị quyết 03-NQ/TU về thu hút đầu tư giai đoạn 2006-2010 trong điều kiện mới chỉ đạt ở mức “không còn là điểm trắng về phát triển công nghiệp”. Vì thế, tính cấp bách của nghị quyết đặt ra cho tỉnh là làm sao tạo được “cú hích” mạnh để công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả và nhằm đích lớn hơn là tạo sự tác động, thúc đẩy sự phát triển KT-XH tỉnh...

CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - khi đạo đức biến thành sức mạnh

(HBĐT) - CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và đông đảo quần chúng nhân dân (QCND), tạo được phong trào học tập và làm theo gương Bác một cách sâu rộng. Từ CVĐ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và xã hội. Qua đó, tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong CBĐV cũng được nâng lên.

Đảng bộ huyện Mai Châu:
Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện

(HBĐT) - Đồng chí Hà Công Khung, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mai Hịch (Mai Châu) chia sẻ: Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ (194 đảng viên). Do có nhiều giải pháp đồng bộ như: không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn với cơ sở... nên từ năm 2001 đến nay, Đảng bộ luôn được công nhận TCCS Đảng TS-VM. Nhiều năm qua, TCCS Đảng nơi đây thể hiện được vai trò lãnh đạo trong phát triển KT-XH, tạo nền tảng khá vững cho việc thực hiện tốt NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng bộ huyện Kỳ Sơn:  Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - “ Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng là việc làm thường xuyên, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng bộ, trong những năm qua, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ huyện Kỳ Sơn được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra” - Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Đảng bộ huyện Kỳ Sơn khẳng định.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

(HBĐT) - Ngay từ khi ra đời (14/10/1930), Đảng ta đã chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ vậy, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong sự ra đời phát triển lớn mạnh của Đảng có đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống 63 năm, ngành Kiểm tra Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Trong không khí vui tươi đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh và chào mừng kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 63 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2011), cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã phát huy truyền thống của ngành "Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần hoàn thành nghiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Sức vươn vùng động lực kinh tế Kỳ Sơn

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn có lợi thế là cửa ngõ của thành phố Hòa Bình, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, cùng hệ thống giao thông thủy - bộ thuận lợi. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã tận dụng tối đa khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN theo hướng bền vững.

Sở KH&ĐT: Góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH tăng trưởng, phát triển bền vững và toàn diện

(HBĐT) - Ngày 1/10/1991, tỉnh Hòa Bình được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Sơn Bình. Theo đó, UBKH Nhà nước tỉnh cũng được tái lập. Đến tháng 10/1996 được thành lập với nhiệm vụ chính là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về KH&ĐT, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ KH&ĐT.

Hòa Bình 125 năm - Vinh quang một chặng đường

 

Hoàng Việt Cường

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

 

(HBĐT) - Cách đây 125 năm, ngày 22/6/1886, tỉnh Hòa Bình được thành lập, lấy tên là tỉnh Mường gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ. Tỉnh lỵ đặt tại Chợ Bờ (thuộc huyện Đà Bắc ngày nay). Đến ngày 5/9/1896 được chuyển về đóng tại làng Vĩnh Diệu, xã Hòa Bình, phía tả ngạn sông Đà (thuộc TPHB ngày nay). Từ đó, tên chính thức được gọi là tỉnh Hoà Bình.

Agribank Hoà Bình - cầu nối đưa chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn vào cuộc sống

(HBĐT) - Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế quản lý, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt. Đời sống KT-VH-XH, QP-AN của tỉnh đã có những bước tiến bộ rõ nét.

Dấu ấn Nghị quyết tam nông ở Lương Sơn

(HBĐT) - Ngay sau khi BCHT.ư Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết 26-NQ/T.ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Lương Sơn đã đề ra chương trình hành động triển khai nghị quyết. Nghị quyết tam nông đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa và chỉ sau 3 năm nền kinh tế Lương Sơn đã có những con số ấn tượng ở mọi lĩnh vực; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Ngành Thuế tỉnh hơn 20 năm đồng hành và hội nhập

(HBĐT) - Năm 1990, Cục Thuế tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động thành một hệ thống từ tỉnh đến huyện, thành phố. Từ đó đến nay, cán bộ, công chức ngành Thuế không ngừng phấn đấu, vươn lên đồng hành cùng người nộp thuế, hội nhập với công cuộc đổi mới của đất nước, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.