Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ ba, 16/4/2024 | 7:02:36 Sáng

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.


Công an huyện Lạc Thủy bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa UBND huyện để tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân đến giao dịch.

Theo thống kê, toàn huyện có 156 cơ sở kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý, gồm 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 57 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, 19 cơ sở kinh doanh thuốc lá, 22 cơ sơ kinh doanh rượu, 5 cơ sở dịch vụ in, quảng cáo, 3 cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử.

Các phòng chuyên môn và Công an huyện đã tham mưu UBND huyện triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ công (DVC) và tại bộ phận một cửaUBND huyện. Phối hợp kiểm tra hành chính công khai và nghiệp vụ để nắm tình hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Công an huyện phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) cho Công an xã, thị trấn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn công an các xã, thị trấn trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trên Cổng DVC của Bộ Công an; công tác thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa của UBND huyện để tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và tiếp nhận hồ sơ qua Cổng DVC quốc gia cũng như Cổng DVC của Bộ Công an.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, UBND huyện đã tiếp nhận, giải quyết 17 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh khí, 17 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 14 giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu. Công an huyện tiếp nhận, giải quyết 56 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn (47 hồ sơ cấpmới, 9 hồ sơ cấp đổi; 24 hồ sơ tiếp nhận qua Cổng DVC trực tuyếncủa Bộ Công an, 32 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp). 100% hồ sơ đều đượctiếp nhận, xử lý đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo thời gian theo quy định pháp luật.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện) phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra hành chính công khai và nghiệp vụ để thu thập thông tin, nắm tình hình, nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Giai đoạn 2021 - 2023, Ban chỉ đạo 389 huyện Lạc Thủy đã kiểm tra kiểm soát thị trường, đồng thời lồng ghép kiểm tra 269 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua kiểm tra phát hiện 28 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 124 triệu đồng. Công an huyện kiểm tra 270 lượt cơ sở, lập 270 biên bản, xử lý 13 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các phòng chuyên môn phối hợp với thanh tra các sở, ngành tỉnh thanh tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí, xăng dầu; về đo lường chất lượng các cơ sở kinh doanh xăng dầu, vàng bạc; việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, vui chơi giải trí, cơ sở in màu, photocoppy và trò chơi điện tử công cộng…

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm công tác quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện để phục vụ công tác phòngngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ công, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí, dễ dàng thực hiện các thủ tục, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.


Đinh Thắng