Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Huyện ủy Lạc Thuỷ

Thứ tư, 31/5/2023 | 3:16:10 Chiều

(HBĐT) - Sáng 31/5, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Huyện ủy Lạc Thuỷ, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh và NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã thực hiện 10/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nổi bật là thu NSNN đạt 106,5% nghị quyết; tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm mới đạt 125%; số trường đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa vượt chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Năng lực điểu hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp có những chuyển biến tích cực...

Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Phát triển kết cấu hạ tầng nguồn nhân lực và cải cách hành chính là ba khâu đột phá đạt được kết quả hết sức quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; AN-QP được đảm bảo. Đảng bộ huyện 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền huyện 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Tại buổi kiểm tra, thành viên đoàn công tác và BTV Huyện ủy Lạc Thuỷ đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện, đồng thời đề ra 5 bài học kinh nghiệm, 6 nhóm giải pháp chính nhằm thực hiện thắng lợi NQĐH.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện NQĐH của Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy Lạc Thuỷ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố hệ thống chính trị đảm bảo hiệu quả, hiệu lực bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy cần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược của huyện. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Đối với các chỉ tiêu khó, huyện chưa cần phải điều chỉnh mà tiếp tục bố trí nguồn lực để thực hiện theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 Đinh Thắng