Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện ủy Cao Phong tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Thứ năm, 25/1/2024 | 4:33:59 Chiều

Ngày 25/1, Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; UBND huyện tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023,phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy định số 31 của BTV Tỉnh ủy.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Cao Phong đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện của T.Ư, của tỉnh, cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong năm, Đảng bộ huyện Cao Phong đã kết nạp 106 đảng viên mới. 10/49 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 39/49 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình hình KT- XH đạt nhiều kết quả tích cực... Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, tỉnh, huyện phát động được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cao phong thực hiện có hiệu quả; nhiều mô hình thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đảng bộ huyện Cao Phong phải không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thống nhất với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hộ gia đình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Lãnh đạo chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch. Căn cứ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện các quy hoạch chung của huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… phù hợp với thực tế của huyện. Chủ động lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn huyện. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Làm tốt công tác đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030... Tập trung lãnh đạo phát triển KT-XH; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện...Thừa ủy quyền, đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, có 4 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của BTV Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy định số 31 của BTV Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 32 về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận giấy khen của BTV Huyện ủy Cao Phong về công tác xây dựng Đảng 5 năm liên tục 2019 - 2023 và năm 2023.

Cũng tại hội nghị, 3 hộ gia đình của huyện vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 6 tập thể huyện Cao Phong vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước…

Nhân dịp này, huyện Cao Phong đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.Hồng Duyên