Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Công an xã Thạch Yên giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở

Thứ bảy, 9/3/2024 | 9:52:09 Sáng

Thời gian qua, Công an xã Thạch Yên (Cao Phong) đã chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.


Công an xã Thạch Yên (Cao Phong) trao đổi, nắm tình hình tại khu dân cư.

Đồng chí Bùi Văn Đạo, Phó Trưởng Công an xã Thạch Yên cho biết: Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa, đường đồi núi đi lại khó khăn, để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, Công an xã nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Cùng với đó, xã phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình: "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất an ninh trật tự”, "Thanh niên tự quản về an ninh trật tự và xung kích ứng dụng công nghệ cộng”, "Ứng dụng chuyển đổi số (VNeID) trong phòng, chống tội phạm", "Camera giám sát an toàn hoạt động giao thông”… Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, các tổ chức đoàn thể, góp phần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, hàng năm, Công an xã Thạch Yên phối hợp với dân quân tự vệ và mô hình tổ tự quản tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Duy trì lịch trực 24/24 giờ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; tiếp nhận nguồn tin báo của nhân dân liên quan đến an ninh trật tự, phân loại, xác minh giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn xã, đảm bảo an ninh nông thôn. Trong năm 2023, Công an xã đã giải quyết, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ vi phạm, trong đó có 4 vụ gây mất trật tự công cộng, 2 vụ vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung, 1 vụ xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên trong gia đình, 2 vụ đánh bạc.

Với sự nỗ lực, chủ động của lực lượng Công an xã cùng sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm bình yên thôn, xóm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đỗ Hà