Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ ba, 19/3/2024 | 6:49:32 Sáng

Từ việc chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bùi Thị Chinh Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thu Phong cho biết: Đảng bộ xã có 256 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ (8 chi bộ thôn xóm, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã). Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tham mưu cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác KTGS của Đảng; xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình KTGS theo quy định, hàng năm đều hoàn thành kế hoạch đề ra với chất lượng KTGS ngày càng được nâng lên.

Năm 2023, Đảng ủy KTGS 9 cuộc, trong đó, kiểm tra 2 tổ chức Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra 2 đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giám sát 5 cuộc, gồm giám sát 2 tổ chức Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quán triệt, triển khai Chỉ thị 16 về quản lý, sử dụng đất đai, giám sát 3 đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. UBKT Đảng ủy KTGS 8 cuộc, trong đó kiểm tra 5 cuộc về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng, tài chính Đảng; kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm chính sách dân số; giám sát 3 cuộc đối với 1 chi bộ về quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022, 1 chi bộ về quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, 1 đảng viên về tiêu chuẩn đảng viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 12/12 chi bộ hoàn thành kế hoạch đề ra với tổng số 25 cuộc KTGS. Qua KTGS, các chi bộ, đảng viên thực hiện khá nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã kịp thời đóng góp ý kiến về những hạn chế, cần lưu ý để tổ chức Đảng, đảng viên có giải pháp khắc phục.

Đảng ủy xã thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách chi bộ thôn, xóm, quan tâm công tác đánh giá cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những hạt nhân quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Xã Thu Phong là điển hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT-XH địa phương.

Năm 2023, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác tổ chức cán bộ, KTGS, dân vận, văn phòng cấp ủy được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã tiếp tục phấn đấu thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thành lập và duy trì 2 chi hội nghề nghiệp chăn nuôi lợn tại xóm Thiều Nau và nuôi ong lấy mật tại xóm Mới; tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân trồng Na tại xóm Đỉnh Cun; phát triển cây, con hàng hóa, dịch vụ, thương mại, xây dựng đường điện thắp sáng, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu... Nhiều hộ nông dân tích cực đầu tư, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

P.V