Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Thứ tư, 17/4/2024 | 4:58:36 Chiều

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).


Lãnh đạo Huyện ủy Cao Phong trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Với sự thống nhất, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện; sự ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, huyện Cao Phong đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết và đạt được những kết quả tích cực. Về thực hiện NQ 33, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa và con người. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển ngày càng sâu rộng. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người dân được phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất, từng bước đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH và phát triển bền vững đất nước. 

Thực hiện CT 38, công tác BHYT đạt được nhiều kết quả tích cực, số người tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2009 đạt 23,86%, đến năm 2023 đạt 89,01% (tăng 65,15%).

Về thực hiện NQ 02 của Huyện ủy, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Môi trường thu hút đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, từ đó thu hút các nhà đầu tư tiềm năng với các dự án quan trọng vào địa phương. Tính đến ngày 30/3/2024, trên địa bàn huyện có 24 dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn trên 2.100 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tiếp theo. Theo đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức; đoàn kết, thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các dự thảo báo cáo đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, 22 tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện NQ 33 và NQ 38 được Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng.

H.D