Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Thứ bảy, 25/5/2024 | 6:47:05 Sáng

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...


Hoạt động nuôi lợn nhựa tiết kiệm đã hỗ trợ thiết thực cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hợp Phong (Cao Phong).

Để việc HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch hành động, đưa việc HT< Bác trở thành tự giác, thường xuyên. 49/49 tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 - 2026) và năm 2022, 2023, 2024; có trên 96% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc; nêu gương trong HT< Bác gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Một nội dung đột phá mà Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện, đó là việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” trong HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng bộ huyện triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, trong đó 100% chi, đảng bộ cơ sở có ít nhất từ 2 mô hình đăng ký xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có trên 300 mô hình tập thể, gương cá nhân điển hình tiên tiến đăng ký thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thị Lâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Phong cho biết: Hội LHPN xã HT< Bác bằng các hoạt động thiết thực như: Ra mắt và duy trì hoạt động của mô hình "Cửa hàng 0 đồng”; thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, hiện nay Hội nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi bố, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Hội Khuyến học xã tuyên truyền, vận động hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ (năm 2023 đã nuôi lợn nhựa tiết kiệm được 960 triệu đồng); thành lập và duy trì 2 mô hình "thu gom phế liệu gây quỹ bảo vệ môi trường”; vận động hội viên xây dựng quỹ hội. Đến nay, Hội LHPN xã xây dựng được 190 triệu đồng quỹ hỗ trợ hội viên vay vốn không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế…

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết thêm: Những cách làm mới, sáng tạo của huyện Cao Phong trong triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện NQT.Ư 4, khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện các chương trình KT-XH, các phong trào thi đua.

Thông qua HT< Bác, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, chức trách, nhiệm vụ theo hướng gần dân, sát cơ sở, tận tụy phục vụ nhân dân và sự thống nhất trong Đảng được phát huy. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường hơn nữa, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và giảm nghèo. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng được phát huy tối đa.

Với những kết quả đạt được, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Cao Phong có 76 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của huyện; 12 tập thể, 44 cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được khen thưởng tại hội nghị sơ kết 3 năm; 2 tập thể, 1 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.Hồng Duyên