Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Hội Nông dân huyện Cao Phong: Giải ngân 600 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thứ bảy, 23/3/2024 | 6:13:16 Sáng

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất và có thu nhập ổn định, đồng thời khẳng định vai trò của Hội Nông dân (HND) trong các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với hội viên, từ đầu tháng 1/2024, HND huyện Cao Phong đã hướng dẫn HND các xã, thị trấn và hội viên xây dựng các dự án, thực hiện bình xét các hộ có nhu cầu vay vốn; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thực hiện thẩm định dự án, trình Ban Thường vụ HND tỉnh.


Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Cao Phong phối hợp kiểm tra, giải ngân vốn vay cho hội viên xã Bắc Phong và thị trấn Cao Phong.

Sau khi được Ban Thường vụ HND tỉnh phê duyệt, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với HND huyện Cao Phong tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. Đến nay, 600 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã được giải ngân cho 20 hộ hội viên, nông dân tham gia thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Bắc Phong và mô hình chăm sóc cam tại thị trấn Cao Phong; thời hạn vay 36 tháng, mức phí cho vay 8,4%/năm.

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ hội viên, nông dân có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô, củng cố niềm tin, tạo việc làm tại chỗ cho hội viên địa phương, góp phần phát triển kinh tế.

T.H