Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Cao Phong nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới

Thứ sáu, 24/5/2024 | 8:22:49 Sáng

Theo kế hoạch, kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Cao Phong sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (NTM). Tính đến thời điểm này, huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đang hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Năm 2024, huyện phấn đấu đưa xã Thạch Yên về đích NTM và xã Bắc Phong về đích NTM nâng cao. Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện 5/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM.


Trường mầm non Yên Thượng, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong được đầu tư nâng cấp nhằm thực hiện tiêu chí về trường học.

Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cao Phong cho biết:Thời gian qua, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, triển khai nhiều phong trào như: "Chung sức xây dựng NTM”;xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; lựa chọn các loại cây thế mạnh của địa phương, có giá trị kinh tế cao nhưcam, mía… để phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau” và chọn những tiêu chí cơ bản làm "đòn bẩy” để tạo đà thúc đẩy thực hiện các tiêu chí khác, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chú trọng phát huy nội lực, chủ động sự tham gia tích cực của người dân nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thành xây dựng NTM. Đến nay, Cao Phong đã đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM.

Hiện huyệnnỗ lựcđưa xã Thạch Yên về đích NTM, đảm bảo 100% xã đạt chuẩn NTM. Về thực hiện tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh, thị trấn Cao Phong đã hoàn thành tiêu chí số 1 về quy hoạch đô thị; tiêu chí số 4 về an ninh trật tự đô thị; tiêu chí số 6 về việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị; tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị;tiếp tục phấn đấu tiêu chí số 2 về giao thông đô thị; tiêu chí số 3 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 5 về thông tin - truyền thông đôthị; tiêu chí số 7 về văn hóa, thể thao đô thị; tiêu chí số 8 về y tế, giáo dục đô thị.

Đồng chí Bùi Văn Dáncho biết thêm:Xã Thạch Yên phấn đấu đạt chuẩn NTMnăm 2024.Đâylàxã diệnđặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp, trong khi yêu cầu của tiêu chí cao; địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa thớt và phân bố rải rác, do đó rất khó khăn trong đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi.Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình còn hạn chế. Do vậy rất khó khăn để đạt chuẩn NTM. Đối với xã xây dựng NTM nâng cao là Bắc Phong, hiệnnhiều tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 có sự thay đổi và yêu cầu cao hơn so với giai đoạn 2016 - 2020 nên khó trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, đối với thị trấn Cao Phong hiện vẫn còn 5 tiêu chí đô thị văn minh phải hoàn thành, trong đó có những chỉ tiêu nhỏ trong bộ tiêu chí, tỷ lệ hoàn thành thấp và khó thực hiện, như tiêu chívề giao thông đô thị có chỉ tiêu 6 về tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng hiện mới đạt 50/70%; tiêu chívềvăn hóa, thể thao đô thị trong đó chỉ tiêu 1 về trung tâm văn hóa thể thao hoặc nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, được quản lý sử dụng đúng mục đích đến nay mới đạt 60%; tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 87/90%.

Công việc còn nhiều, trong khi đó việc lồng ghép 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để tạo nguồn lực tổng thể gặp nhiều khó khăn do nguồn lực hỗ trợđều hướng tới các mục tiêu, nội dung, đối tượng hỗ trợ riêng, chưa hoàn toàn hướng tới hỗ trợ để các xã vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021 - 2025; các nguồn phân bổ các xã của 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vàphát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng cũng không bắt buộc phải đạt chuẩn NTM. Vì vậy, việc tập trung nguồn lực để các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn khó tổ chức thực hiện.

Từ thực tế đó, huyện Cao Phong xác định một trong nhữngnhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của cấp ủy Đảng, chính quyềnlàquyết liệt hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để đạt được mục tiêuđó,đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định đích đến cuối cùng của chương trình xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thời gian này, huyện tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh địa phương, tái canh cây cam, cây mía và một số cây trồng chủ lực khác. Gắn nông nghiệp với phát triển nông thôn, hướng tới phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp và du lịch lòng hồ.Phát triển, nhân rộng các loại hình liên kết hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền; phát huy vai trò tuyên truyền của các hội, đoàn thể tại cơ sở; phát động phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng NTM…


Đinh Hòa