Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Khai thác lợi thế để phát triển du lịch bền vững

Thứ sáu, 29/3/2024 | 10:08:10 Sáng

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, những năm qua, huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác tiềm năng để phát triển du lịch. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXVII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 22/11/2017 về phát triển du lịch huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 (NQ04).Đền Thượng Bồng Lai, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) thu hút người dân đến tham quan, chiêm bái.

Đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện uỷ Cao Phong cho biết: Thực hiện NQ04, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia hưởng ứng của nhân dân, công tác phát triển du lịch của huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch được nâng lên. Công tác xây dựng kế hoạch, đề án phát triển du lịch được triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của huyện. Hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư du lịch được triển khai có hiệu quả, bước đầu thu hút được một số dự án du lịch có quy mô lớn đăng ký đầu tư vào địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch được tăng cường. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Qua đó thu hút được ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu từ hoạt động du lịch có sự tăng trưởng tốt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, thúc đẩy KT-XH của huyện ngày càng phát triển.

Năm 2023, huyện Cao Phong đón trên 331.800 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 114,4% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế trên 3.000 lượt, khách nội địa trên 328.800 lượt; doanh thu đạt 220 tỷ đồng, tăng 169,2% so với năm 2022. Trên địa bàn huyện hình hành một số điểm, tuyến du lịch để lại ấn tượng trong lòng du khách như: khu di tích lịch sử Anh hùng Cù Chính Lan, đền Bờ, du lịch sinh thái hồ Hòa Bình, du lịch cộng đồng xóm Tiện - xã Thung Nai, xóm Mỗ - xã Bình Thanh. Tuyến du lịch Hợp Phong - Dũng Phong - Thạch Yên gồm: khu di tích lịch sử - văn hóa chùa Quèn Ang, Vườn hoa núi Cối xã Hợp Phong; chùa Khánh, xóm Rớm Khánh - xã Thạch Yên. Tuyến du lịch thị trấn Cao Phong - Hợp Phong gồm: du lịch sinh thái miệt vườn cam, mía; du lịch hồ Cạn Thượng; làng cổ dân tộc Mường xóm Cạn, xóm Mừng - xã Hợp Phong. Tuyến du lịch Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, xã Bắc Phong; khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia quần thể hang động núi Đầu Rồng, đền Thượng Bồng Lai, đền Đông Sơn, thị trấn Cao Phong…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông; cơ sở hạ tầng khu, điểm du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách; sản phẩm du lịch của huyện còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có sức hấp dẫn khách du lịch; nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; số lượng khách đến địa bàn huyện, doanh thu từ du lịch thấp, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; tăng trưởng bình quân của du lịch, dịch vụ đạt 15% trở lên, đưa tỷ trọng của ngành đến năm 2025 chiếm 30%, năm 2030 chiếm 40%, huyện đang tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, bến cảng, hạ tầng viễn thông... theo quy hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch; xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn với dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao, di tích lịch sử - văn hóa, khu, điểm du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, tạo thành tour, tuyến du lịch đa dạng, hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; nâng cao chất lượng loại hình du lịch tâm linh trên khu du lịch hồ Hòa Bình, đền Thượng Bồng Lai, đền Đông Sơn tại thị trấn Cao Phong; chùa Khánh xã Thạch Yên; chùa Quèn Ang, không gian văn hóa mo Mường tại xã Hợp Phong. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc trong ngành du lịch. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch. Chú trọng bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng huyện Cao Phong trở thành điểm du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, có môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, phát triển bền vững.


Hương Lan