Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát

Thứ năm, 14/10/2021 | 9:21:25 Sáng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) theo kế hoạch.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Sơn đánh giá kết quả nhiệm vụ 9 tháng năm 2021.

9 tháng năm 2021, cấp uỷ các cấp thực hiện KTGS 56 tổ chức Đảng (TCĐ), giám sát 29 đảng viên. Qua KTGS đã chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, tồn tại để chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, cán bộ, đảng viên. 9 tháng qua, các đảng ủy, chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 9 đồng chí, cách chức 1 đồng chí), nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 21 đảng viên, 5 TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung tập trung vào việc giữ gìn phẩm chất, lối sống, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách được giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra chỉ ra một số hạn chế, yếu kém để TCĐ kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới và xử lý TCĐ, đảng viên theo quy định. Trong 9 tháng, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 8 đảng viên (khai trừ 3, khiển trách 4, cảnh cáo 1), bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật Đảng.

Từ công tác KTGS được duy trì nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, Nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, chuẩn bị quỹ đất sạch, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Triển khai kế hoạch KTGS năm 2021, UBKT các cấp chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng theo quy chế phối hợp để kịp thời nắm tình hình TCĐ, đảng viên, phát hiện vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm kéo dài và diễn biến phức tạp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ.


Lê Chung