Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Mai Châu

Thứ năm, 6/6/2024 | 4:13:49 Chiều

Ngày 6/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tại huyện Mai Châu.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Cun Pheo, huyện Mai Châu. 

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn thực hiện các CTMTQG năm 2024 huyện Mai Châu là 172.652 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 77.653 triệu đồng (gồm 22.448 triệu đồng từ năm 2023 chuyển sang và 55.205 triệu đồng vốn năm 2024); vốn sự nghiệp 94.999 triệu đồng (gồm 35.287 triệu đồng từ năm 2023 chuyển sang và 59.712 triệu đồng vốn năm 2024). Tính đến thời điểm này, huyện đã giải ngân 3.105 triệu đồng vốn đầu tư, đạt 4% và 3.218 triệu đồng vốn sự nghiệp, đạt 3,38%.

Trong 3 CTMTQG, chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt thấp nhất với tỷ lệ giải ngân mới đạt 0,58% vốn sự nghiệp và 2,29% vốn đầu tư. Ngoài ra, vốn đầu tư chương trình giảm nghèo bền vững đến nay chưa giải ngân được, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 8,8% kế hoạch. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 11,73% vốn đầu tư và hơn 30% vốn sự nghiệp.

Lý giải nguyên nhân thực hiện các CTMTQG chậm so với kế hoạch, lãnh đạo UBND huyện Mai Châu cho biết: Một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào vốn đầu tư của Nhà nước, việc huy động vốn của người dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội còn nhiều hạn chế. Công tác đào tạo nghề, nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu sử dụng lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Hộ nghèo, cận nghèo đa số là hộ có đối tượng bảo trợ, hộ bảo trợ nên địa phương chưa có mô hình giảm nghèo hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ vơi các ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG. Đề nghị các cơ quan thường trực các CTMTQG tăng cường vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong việc phối hợp với các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Đối với địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Mai Châu thành lập tổ công tác về thực hiện các CTMTQG để giúp các xã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định.


Đinh Hòa