Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Giải quyết kịp thời, hiệu quả 100% đơn thư, khiếu nại

Thứ hai, 28/11/2022 | 9:50:01 Sáng

(HBĐT) - Theo thống kê, từ năm 2017 - 2022, các cơ quan chức năng huyện Mai Châu nhận được 273 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Có 56 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của huyện gửi đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đề nghị lãnh đạo huyện xem xét giải quyết.

Trong công tác giải quyết đơn thư của công dân, tùy theo nội dung, loại đơn, UBND huyện giao cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra, xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, cụ thể. Nhờ vậy, 100% đơn thư, khiếu nại được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, quy định. Quá trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết mâu mắc, tranh chấp. Nhờ đó hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.P.V