(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭


Tiếw fấm tiên chiến fáp lwâ̭t kuố Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát mân kác Chi dwa̒n kết ngiḙ̂ ta̭i buối twa̭ da̒m.

Ta̭i buối twa̭ da̒m, kác dô̒ng chỉ kản bô̭, dwa̒n viên thanh niên da̒ la̒ ro̭ hơn wơ̒l vai tlo̒ tư tướng, kí lwâ̭t tloong kwân dô̭i, tlách nhiḙ̂m kuố kwân nhân tloong thư̭c hiḙ̂n kí lwâ̭t kwân dô̭i, kwi di̭nh kuố dơn vi̭. Dôô̒ng thơ̒i tlang bi̭ cho kản bô̭, dwa̒n viên, thanh niên kỏ thêm nhửng kiển thức, ki̭ năng dớ xứ lỉ kác vẩn dê̒ tư tướng nắi xinh, nhâ̭n thức khu hơn wơ̒l ỉ ngiḙ̂ kuố wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t, kí lwâ̭t, kwi di̭nh kuố dơn vi̭. Thông kwa ni nhă̒m fát wi tinh thâ̒n zân chú, chỉ twḙ̂, tham za hiển kể cho Dáng wí – Bô̭ CHQS tính dươ tha nhửng zái fáp kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác kwán lỉ, zi chi̒ re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t tloong LLVT tính, xâi zư̭ng tố chức Dáng TSVM, kơ kwan, dơn vi̭ vưng mḙnh to̒n ziḙ̂n; zi chi̒ ngiêm chể dô̭ nê̒ nếp chỉnh kwi, chấp ha̒nh kí lwâ̭t, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá xâi zư̭ng kwân dô̭i. Xâi zư̭ng bán li̭nh chỉnh tli̭ kuố kwân nhân kách ma̭ng, chấp ha̒nh ngiêm fáp lwâ̭t nha̒ nước


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí: Nhê̒w tỉn hiḙ̂w tích kư̭c tloong kôông tác fát chiến daáng viên

(HBDT) - Dêểnh ngă̒i 24/12/2021, Daáng bô̭ hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 33 tố chức dáng, tloong ri kỏ 18 dáng bô̭ kơ xớ, 15 chi bô̭ kơ xớ va̒ 22 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng wí kơ xớ. Tôống xổ 5.475 daáng viên, tloong rỉ: chỉnh thức 5.234 dôô̒ng chỉ; zư̭ bi̭ 141 dôô̒ng chỉ.

135 năm thă̒nh lâ̭p tính - Nhưửng cô̭t son li̭ch xứ

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p thew Ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc ki̒ ngă̒i 22/5=6/1886 kỏ thên hôốc la̒ tính Mươ̒ng, gô̒m 4 fú: Waa̒ng An, Lương Xơn, Chơ̭ Bơ̒, ản tắch tha bớ kác fâ̒n dất kỏ mo̭l Mươ̒ng khinh khôổng bớ kác tính: Hưưng Hwả, Xơn Tâi, Ha̒ Nô̭i, Ninh Bi̒nh. Tính li̭ dă̭ch ta̭i thi̭ chẩn Chơ̭ Bơ̒

Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác gẳn thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, kác kấp, ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ da̒ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai khu rôô̭ng Chí thi̭ 05 wê̒l dấi meḙnh hoo̭c â̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh. Kác kấp wí kác kấp da̒ chiến khai chí thi̭ gẳn kông thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 4 wê̒l tăng kươ̒ng xâi ziư̭ng, chính dổn Daáng, kác kwi di̭nh wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố ngươ̒i dưửng dâ̒w, kuố kản bô̭, daáng viên, kôô̒ng wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ản zaw kuố kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương.