(WBDT) – Ngă̒i 06/12, Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát – Bô̭ CHQS tính fổi hơ̭p mân kác dơn vi̭ kết ngiḙ̂ tố chức buối twa̭ da̒m vởi chú dê̒ "Thanh niên kơ̒ng wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kí lwâ̭t Kwân dô̭i”. Tham zư̭ buối twa̭ da̒m kỏ da̭i biếw Thú tlướng Bô̭ CHQS tính, khânh 200 kản bô̭, dwa̒n viên kác chi dwa̒n kết ngiḙ̂ diḙ̂ fương mân dơn vi̭


Tiếw fấm tiên chiến fáp lwâ̭t kuố Chi dwa̒n thanh niên Da̭i dô̭i Chinh xát mân kác Chi dwa̒n kết ngiḙ̂ ta̭i buối twa̭ da̒m.

Ta̭i buối twa̭ da̒m, kác dô̒ng chỉ kản bô̭, dwa̒n viên thanh niên da̒ la̒ ro̭ hơn wơ̒l vai tlo̒ tư tướng, kí lwâ̭t tloong kwân dô̭i, tlách nhiḙ̂m kuố kwân nhân tloong thư̭c hiḙ̂n kí lwâ̭t kwân dô̭i, kwi di̭nh kuố dơn vi̭. Dôô̒ng thơ̒i tlang bi̭ cho kản bô̭, dwa̒n viên, thanh niên kỏ thêm nhửng kiển thức, ki̭ năng dớ xứ lỉ kác vẩn dê̒ tư tướng nắi xinh, nhâ̭n thức khu hơn wơ̒l ỉ ngiḙ̂ kuố wiḙ̂c chấp ha̒nh fáp lwâ̭t, kí lwâ̭t, kwi di̭nh kuố dơn vi̭. Thông kwa ni nhă̒m fát wi tinh thâ̒n zân chú, chỉ twḙ̂, tham za hiển kể cho Dáng wí – Bô̭ CHQS tính dươ tha nhửng zái fáp kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác kwán lỉ, zi chi̒ re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t tloong LLVT tính, xâi zư̭ng tố chức Dáng TSVM, kơ kwan, dơn vi̭ vưng mḙnh to̒n ziḙ̂n; zi chi̒ ngiêm chể dô̭ nê̒ nếp chỉnh kwi, chấp ha̒nh kí lwâ̭t, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá xâi zư̭ng kwân dô̭i. Xâi zư̭ng bán li̭nh chỉnh tli̭ kuố kwân nhân kách ma̭ng, chấp ha̒nh ngiêm fáp lwâ̭t nha̒ nước


KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh khát boo̭ng fát tliến

(HBĐT) - La̒ tính miê̒n nủi ko̒n tư̒ khỏ khăn pơ̭i thắch thức, mé pă̒ng xư̭ dwa̒n kết, xảng ta̭w, tối mởi, Dáng bô̭ tlỉnh kwiê̒n nhân zân kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ nô̭ lư̭c fát hwi kaw nhất tiê̒m năng, lơ̭i thể, fát tliến kinh tể - xa̭ hô̭i nhănh pơ̭i pê̒n bư̭ng. Hwa̒ Bi̒nh tang kwiết tâm fẩn dẩw tlớ thă̒nh tính tlung bi̒nh kuố ká nước.