(WBDT) – Nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017, khuô̭ng ngă̒i 19/12 dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i Dô̒ng nhân zân (HDNZ) tính, Tlướng Ban chí da̭w kôông tác tôn zảw tính da̒ dêểnh thăm, chúc mư̒ng zảw xử Wa̒ Bi̒nh. Ku̒ng zư̭ kỏ lảnh da̭w Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam tính Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân vâ̭n Tính wí, Kông an tính, Xớ Nô̭i vṷ

Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh da̒ tă̭ng wa, kwa̒ kuố Tính wí, HDNZ, UBNZ, UBMTTQ tính, chúc kác chức xắc, dôô̒ng ba̒w zảw zân mô̭ch muô̒ zảng xinh, mô̭ch năm mởi an le̒nh, ha̭nh fúc. Dô̒ng chỉ da̒ thôông bảw tỏm tắt ti̒nh KT-XH kuố tính tloong năm 2017 vởi linh mṷc mân kác chức xắc. Dôô̒ng thơ̒i dẻnh zả kaw vai tlo̒ kuố Hô̭i dôô̒ng Zảw xử tloong wiḙ̂c dôô̭ng viên, vâ̭n dôô̭ng zảw zân do̒n kết fát chiến kinh tể, văn wả, xa̭ hô̭i, doỏng kóp baw xư̭ fát chiếng chung kuố tính. Dô̒ng chỉ moong ră̒ng, zảw xử tiếp tṷc ku̒ng to̒n Dáng, to̒n zân, fát hwi tinh thâ̒n kỉnh chuổ, iêw nước, do̒n kết, khôổng fúc âm tloong loo̒ng zân tô̭c, thư̭c hiḙ̂n fương châm mổi ngươ̒i kôông zảw la̒ mô̭ch kôông zân tốt, thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước.

Linh mṷc Ngwiển Chung Thwa̭i da̒ kảm ơn xư̭ kwan tâm kuố lảnh da̭w tính, kác nga̒nh mân zảw xử, dôô̒ng ba̒w zảw zân. Zảw xử Wa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 4.000 zảw zân. Năm kwa dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zảw zân kỏ bước khới xắc. Hwa̭t dôô̭ng xinh hwa̭t tôn zảw chấp ha̒nh dủng kác chú chương, kwi di̭nh kuố Dáng, Nha̒ nước. Zảw xử, zảw zân xḙ dôô̒ng ha̒nh ku̒ng zân tô̭c, ku̒ng dất nước xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ,Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnhtặng hoa, quà chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình nhân dịp giáng sinh 2017.

 

* Tlước rỉ khởm ngă̒i 19/12, do̒n kôông tác kuố tính gô̒m da̭i ziḙ̂n Xớ Nô̭i vṷ, Wí ban MTTQ Viḙ̂ Nam, UBND tính, Ban Zân va̭n Tính wí, Kông an tính da̒ dêểnh thăm, tă̭ng kwa̒, chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i mân Zảw fâ̭n Hưng Hwả nhân zi̭p noel 2017

Do̒n kôông tác kuố tính chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Hưng Hwả nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh năm 2017

 

Do̒n kôông tác kuố tính chúc mư̒ng Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i nhân zi̭p lḙ̂ Zảng xinh 2017

 

Thăi mă̭t do̒n kôông tác, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Ti̭, Fỏ Zảm dốc Xớ Nô̭i vṷ da̒ chúc hô̒ng i, linh mṷc mân ba̒ kon zảw zân zảng xinh iên ẩm, bui mơ̒ng, an le̒nh. Dô̒ng chỉ moong muổn kác hô̒ng i, linh mṷc tiếp tṷc dôô̭ng viên ba̒ kon zảw zân thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, fáp lwâ̭t Nha̒ nước, kwi di̭nh kuố diḙ̂ fương, khôổng tốt dơ̒i, dḙp da̭w, kỉnh chuổ, iêw nước, xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i ka̭ng zâ̒w dḙp, văn minh.

Thăi mă̭t dôô̒ng ba̒w kôông zảw, Hô̒ng i Tôống zảm mṷc Zảw fâ̭n Ha̒ Nô̭i Ngwiển Văn Nhơn mân Linh mṷc Vủ Tất kảm ơn xư̭ kwan tâm, nhửng ti̒nh kám tốt dḙp ma̒ Tính wí, HDNZ, UBND, Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính Wa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh cho zảw fâ̭n mân dôô̒ng ba̒w kôông zảw.

 

 

                                                                       P.V

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xâi zư̭ng hi̒nh ắnh fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i da̭i mởi

(HBDT) - Tloong tliê̒w za̒i li̭ch xứ, fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh pô̭ tluổ ka̭ no̒ i kỏ toỏng kóp tư̒ cho xư̭ ngiḙ̂p dẩw tlănh, xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc. Tiếp nổl tliê̒n thôổng di̭, ngă̒i măi, tloong xu thể hô̭i nhâ̭p pơ̭i fát tliến kuố dất nước, fṷ nư̭ kác kấp tloong tính tiếp tṷc tôốch lảng ngo̭n kúi "Dô̭i kwân thắc za̒i”, tliê̒n thôổng "Pa dám dang”, toỏng kóp tích kư̭c tloong fát tliến KT-XH kuố dất nước.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw chủ tloo̭ng fát chiến dáng viên

(HBDT) - Vởi fương châm "ớ no kỏ zân thi̒ ở rỉ kỏ dáng viên", nhưửng năm qua, Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw luôn kwan tâm, chủ tloo̭ng thực hiện kôngq tác fát chiến dáng viên. Năm 2022 wa̒i wiḙ̂c hwa̒n thă̒nh chí tiêw kết na̭p dáng viên mởi, Dáng bô̭ hwiḙ̂n ko̒n thă̒nh lâ̭p ản chi bô̭ dâ̒w tiên tloong zwănh ngiḙ̂p khu vư̭c wa̒i Nha̒ nước, deẻnh rẩw bước tiển kuố hwiḙ̂n tloong kôông tác fát chiến Dáng.

WBNZ tính la̒ wiḙ̂c pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i zwănh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nan ớ Nhâ̭t Bán

(HBDT) - Ngă̒i 2/3, WBNZ tính tố tlức la̒ wiḙ̂c pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i zwănh ngiḙ̂p (ZN) Viḙ̂t Nam ớ Nhâ̭t Bán (VJPA). Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính chú tli̒ puối la̒ wiḙ̂c.