(HBDT) - Nhưửng năm kwa, kác kấp, ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ da̒ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai khu rôô̭ng Chí thi̭ 05 wê̒l dấi meḙnh hoo̭c â̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh. Kác kấp wí kác kấp da̒ chiến khai chí thi̭ gẳn kông thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 4 wê̒l tăng kươ̒ng xâi ziư̭ng, chính dổn Daáng, kác kwi di̭nh wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố ngươ̒i dưửng dâ̒w, kuố kản bô̭, daáng viên, kôô̒ng wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ản zaw kuố kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương.


Dwa̒n viên thănh niên fươ̒ng Tân Thi̭nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) thiết thư̭c hướng ưửng foong tla̒w "Ngă̒i thứ Bắi ti̒nh ngwiḙ̂n zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh".

Gẳn wiḙ̂c ho̭c va̒ la̒ thew Bác thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭mkác kơ kwan hă̒nh chỉnh tiếp tṷc dấi meḙnh kái kắch lê̒ lổi la̒ wiḙ̂c, zwi chi̒ ho̒m thơ kóp ỉ, kôông khai xổ diḙ̂n thwa̭i dươ̒ng râi noỏng dớ ki̭p thơ̒i tiếp nhâ̭n fán ắnh, kiển ngi̭ va̒ kác ỉ kiển kuố zwănh ngiḙ̂p, ngươ̒i zân. Tluung tâm Fṷc vṷ hă̒nh chỉnh kôông tính, Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá kấp hwiḙ̂n ản dâ̒w tư kơ xớ vâ̭t chất, tlaang thiết bi̭ hiḙ̂n da̭i, dáp ưửng tốt iêw kâ̒w zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC) cho tố chức, ,kả nhân. 100% TTHC ản chwấn hwá, kôông khai, minh bă̭ch, tỉnh liên thôông tl zái kwiết TTHC ản tăng kươ̒ng, xwả bó khâw tluung zan, rút bẳn thơ̒i zan zái kwiết xo vởi kwi di̭nh, zám tổi da chi fỉ thư̭c hiḙ̂n TTHC. Tí lḙ̂ TTHC ản zái kwiết duủng ha̭n kuố kác kơ kwan chwiên môn kấp tính da̭t 99,8%, UBNZ kấ hwiḙ̂n da̭t 99%, UBNZ kấp xa̭ da̭t 99,5%...

Kṷ thế hwả wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p chí thi̭, mói kơ kwan, dơn vi̭ kỏ kắch la̒ wiḙ̂c, kái tiển lê̒ lổi la̒ wiḙ̂c fu̒ hơ̭p thư̭c tể, nơơng kaw chất lươ̭ng kôông wiḙ̂c. Tiêw biếw nhơ: Lư̭c ươ̭ng la̒ kôông tác tiếp zân kuố Kôông an tính la̒ thêm ngă̒i thử 7 vởi tinh thâ̒n "Hết wiḙ̂c mḙ̂ hết zơ̒", niêm iết kôông khai, minh bă̭ch thú tṷc hô̒ xơ, lḙ̂ fỉ, xổ diḙ̂n thwa̭i, ho̒m thư kóp ỉ kiển, ho̒m thơ kóp ỉ ta̭i nơi tiếp zân... dớ nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n liên hḙ̂, tổ zác thô̭i fa̭m, fán ắnh thái dô̭ ưửng xứ, fṷc vṷ kuố kản bô̭, dáng viên Kôông an nhân zân.

Kwa thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân diến hi̒nh tlêênh kác lỉnh vư̭c. Dêểnh chi̒ ni̒ to̒n tính zwi chi̒ 1.777 mô hi̒nh, diến hi̒nh wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác, thúc dấ kác foong tla̒w thi duô iêw nước fát chiến meḙnh, kóp fâ̒n xâi zưư̭ng Daáng, xâi zưư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ tloong kheḙch, vưưng meḙnh,


 


KÁC TIN KHÁC


Pớ Hwa̒ Bi̒nh têểnh Diḙ̂n Biên Fú

(HBDT) – Pớ Kwáng khaảng 3/1953, tí chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, ta̭i Dôô̒ng Tươ thuô̭c xỏm Kướ Lwi̭, xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí), bô̭ dô̭i ha tố chức hwẩn lwiḙ̂n pẳnh ta̭n la̒ hoong pơ̭i ta̒n khấw xơn fảw mo̒ wê̒l khăw ni̒ ản zoong têểnh Diḙ̂n Biên Fú kôông fả kwân dô̭i Fáp ớ keẻnh tôô̒ng Mươ̒ng Thănh.