(HBDT) - Dêểnh ngă̒i 24/12/2021, Daáng bô̭ hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 33 tố chức dáng, tloong ri kỏ 18 dáng bô̭ kơ xớ, 15 chi bô̭ kơ xớ va̒ 22 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng wí kơ xớ. Tôống xổ 5.475 daáng viên, tloong rỉ: chỉnh thức 5.234 dôô̒ng chỉ; zư̭ bi̭ 141 dôô̒ng chỉ.


Daáng wí xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) thươ̒ng xwiên thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c ra̒ xwát, ta̭w nguô̒n kwâ̒n chuủng ưw tủ dớ kết na̭p Daáng. 

Tlaw dối kôô̒ng dâ̒n tôi, dôô̒ng chỉ Fa̭m Văn Lưw, Fỏ Bỉ tư TC Hwiḙ̂n wí cho mắt: Ban Thươ̒ng vṷ (BTV) Hwiḙ̂n wí va̒ kác kấp wí kơ xớ thươ̒ng xwiên lẳnh da̭w, chí da̭w kôông tác fát chiến daáng viên nhă̒m ki̭p thơ̒i bố xuung lư̭c lươ̭ng, chất lươ̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, daáng viên dáp ưửng tốt iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ ta̭w tha xư̭ kể thươ̒, fát chiến liên tṷc kỏ tỉnh bê̒n vưưng, ta̭w nguô̒n kản bô̭ cho Daáng. BTV Hwiḙ̂n wí da̒ ban hă̒nh nhê̒w văn bán chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kôông tác fát chiến Dáng viên: Kể hwă̭ch xổ 26-KH/HU ngă̒i 5/11/2020 wê̒l fát chiến daáng viên zai dwa̭n 2021 - 2025; Kể hwă̭ch xổ 26-KH/HU ngă̒i 5-1/2020 wê̒l fát chiến daáng viên zai dwa̭n 2021 - 2025...

Dổi vởi kôông tác ta̭w nguô̒n, BTV Hwiḙ̂n wí da̒ chí da̭w kấp wí, chi bô̭ thươ̒ng xwiên tiên chiê̒n, zảw zṷc, bô̒i zươ̭ng, kháw xát, deẻnh zả fân tích chất lươ̭ng kwâ̒n chuủng; fát hiḙ̂n, ta̭w nguô̒n daáng viên va̒ xâi ziư̭ng Kể hwă̭ch fát chiến dáng viên năm 2021. Kwa ra̒ xwát, xổ zư̭ nguô̒n ka̭ ni̒ kỏ ớ kác chi bô̭, daáng bô̭ 272 dổi tươ̭ng, tloong ri 162 dổi tươ̭ng da̒ kỏ chưửng nhâ̭n bô̒i zươ̭ng wê̒l nhâ̭n thức Daáng; 66 dổi tươ̭ng zư̭ kiển kứ di hoo̭c lớp dổi tươ̭ng kết na̭p Daáng.

Tloong năm, Tluung tâm Chỉnh tli̭ hwiḙ̂n vớ 3 lớp dổi tươ̭ng kết năm Daáng cho 143 ho̭c hoo̭c viên va̒ 2 lớp lỉ lwâ̭n cho daáng viên mởi 104 daáng viên zư̭ bi̭. Tlêênh kơ xớ Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025, Kê hwă̭ch kết na̭p daáng viên zai dwa̭n 2021 - 2025 va̒ Kể hwă̭ch năm 2021.

BTV Hwiḙ̂n wí chủ tloo̭ng lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n, tloong rỉ chí da̭w kấp wí kơ xớ thươ̒ng xwiên ra̒ xwát, bô̒i zươngqj kwa̒n chủng ưw tủ zởi thiḙ̂w cho tố chức daáng xem xét. Nhơ̒ chiến khai kác zái fáp dôô̒ng bô̭, năm 2021 Daáng bô̭ hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ kết na̭p 138 daáng viên, tloong rỉ kết na̭p ản 1 chú zwănh ngiḙ̂p wi̒ khu vư̭c Nha̒ nước, da̭t 115% xo kể kwă̭ch năm.

 


KÁC TIN KHÁC


Pớ Hwa̒ Bi̒nh têểnh Diḙ̂n Biên Fú

(HBDT) – Pớ Kwáng khaảng 3/1953, tí chwấn bi̭ cho chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, ta̭i Dôô̒ng Tươ thuô̭c xỏm Kướ Lwi̭, xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí), bô̭ dô̭i ha tố chức hwẩn lwiḙ̂n pẳnh ta̭n la̒ hoong pơ̭i ta̒n khấw xơn fảw mo̒ wê̒l khăw ni̒ ản zoong têểnh Diḙ̂n Biên Fú kôông fả kwân dô̭i Fáp ớ keẻnh tôô̒ng Mươ̒ng Thănh.