(HBDT) - Thơ̒i zan khânh ni, tluung bi̒nh mối ngă̒i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính (BVDK) tính dỏn tiếp bớ 800 - 1.000 lươ̭t bêḙ̂nh nhân dêểnh khảm, diê̒w tli̭. Khu vư̭c khwa khảm bêḙ̂nh baw dâ̒w zơ̒ khởm tâ̭p chuung rất nhiê̒w bêḙ̂nh nhân. Wiḙ̂c áp zuṷng KNTT taw xư̭ thwâ̭n lơ̭i hco ngươ̒i zân, dôi ngṷ nhân viên i tể da̒ tích kư̭c fân luô̒ng, hưởng zâ̭n, tố chức khảm bêḙ̂nh.

 

Kản bô̭ i tể Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính nêw kaw tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, tâ̭n ti̒nh hưởng zâ̭n ngươ̒i zân khi̒ dêểnh khảm, diê̒w tli̭ bêḙ̂nh.

Bác xi̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Ziḙ̂w, Zảm dôốc BVDK tính cho mắt: "Tlảng i dức, zói i thwâ̭t" la̒ tiêw chấn mối kản bô̭, nhân viên la̒ ngê̒ i kâ̒n lể la̒ thước do, la̒ mṷc tiêw dớ fẩn dẩw. Dớ kṷ thế hwả kác văn bán chí da̭w wê̒l xâi zưư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên (KB, DV), ngăn ngươ̒ xư̭ xwi thwải da̭w dức, tư tướng chỉnh tli̭, lổi khôổng, BVDK tính da̒ xâi zưư̭n tiêw chấn da̭w dức dổi vởi nhân viên i tể kuố bêḙ̂nh viḙ̂n. Tloong rỉ môô̭ch xổ chấn mư̭c da̭w dức nhơ: khi tiếp xúc kôô̒ng ngươ̒i bêḙ̂nh; dôô̭ng viên, an úi, khwiển khích ngươ̒i bêḙ̂nh diê̒w tli̭, liḙ̂n tâ̭p dớ choỏng fṷc hô̒i. Chăng ản fân biḙ̂t dổi xứ kôô̒ng ngươ̒i bḙ̂nh. Chăng ản kỏ thải dô̭ ban ơn, la̭m zuṷng ngê̒ ngiḙ̂p, gâi fiê̒n ha̒ cho ngươ̒i bêḙ̂nh... Wi̭ḙ̂c thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc nhửng chấn mư̭c da̭w dức ta̭w xư̭ chiến biển tích kư̭c tloong thải dô̭, chất lươ̭ng la̒ wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ nhân viên i tể bêḙ̂nh viḙ̂n.

Wiḙ̂c xâi zưư̭ng chấn mư̭c da̭w dức ản Dáng wÍ khổi da̒ kwan tâm tố chức kác hwa̭t dôô̭ng kiếm tla, zảm xát wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW, Kết lwâ̭n xổ 01-KL/TW gẳn thư̭c hiḙ̂n kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư wê̒l xâi zưư̭ng, chính dổn Dáng va̒ kác kwi di̭nh kuố Dáng wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương. Bớ năm 2021 dêểnh chi̒ ni̒, kác kấp wí tloong Dáng bô̭ Khỏi da̒ kiếm tla 77 tố chức Dáng, 126 dáng viên; zame xát chwiên dê̒ 74 tố chức Dáng, 133 dáng viên. Năm 2022, BTV da̒ ban ha̒nh chương chi̒nh kiếm tla, zảm xát thew 7 chwiên dê̒ ta̭i 13 chi, dáng bô̭ kơ xớ va̒ kiếm tla, zảm xát 12 dáng viên wê̒l thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kấp wí viên, nhiḙ̂m vṷ dáng viên. Kwa rỉ nẳm ti̒nh hi̒nh, kắnh bảw, fát hiḙ̂n bớ khởm, ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n vi̒ fa̭m kí lwâ̭t Dáng, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước.
KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Kản bô̭, dáng biên kṷ thế hwả chwấn mư̭c da̭w dức

(HBDT) - "Kản bô̭, dáng biên (KB,DB) kâ̒n fái kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ bư̭ng ba̒ng la̒ kâ̒n, kiḙ̂m, liêm, chỉnh, chỉ kôông, bô tư. La̒ wiḙ̂c tlắch nhiḙ̂m, chú dôô̭ng, khwa hoo̭c, xảng ta̭w. Pô̭ ti tôi pơ̭i la̒, tôn tloo̭ng fáp lwâ̭t, kí kương. Tloo̭ng zân, khânh zân, hiếw zân, hoo̭c zân pơ̭i kỏ tlắch nhiḙ̂m pơ̭i Nhân zân…”, di̭ la̒ ta̒n nô̭i zung kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c hwa̒n thiḙ̂n, xâi zư̭ng kôô̒ng pơ̭i thư̭c hiḙ̂n chwấn mư̭c fa̭w dức cho KB,DB ớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ản dôô̒ng tlỉ Tlâ̒n Thi̭ Vân Zung, Fỏ tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí cho hăi.

Kuúng kổ, fát hwi khức meḙnh khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, Dáng wí Kwân xư̭ tính dac lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên kôông tác fổi hơ̭p kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương wê̒l kuúng kổ, fát hwi khổi khức meḙnh da̭i do̒n kết kác zân tô tloong tính. Ni la̒ nê̒n táng dớ kuúng kổ nê̒n kwuốc foo̒ng to̒n zân vưưng chắc.

Kóp kôông khai bớ ta̒n kác bỉ ấn kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) la̒ nê̒n văn hwả tiê̒n xứ nối thiểng ớ Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i khu bư̭c Dôông Nam Ả. Kác zi tích VHHB ản thi̒m dố, ngiên kửw tloonwg tư̒ thơ̒i ki̒ khác ha̒, zo tư̒ tố tlức, kả nhân tiển hă̒nh. Zo nô̭i zung foong fủ pơ̭i fức ta̭p kuố nê̒n VHHB cho dêênh têểnh măi i ko̒n tư̒ bẩn dê̒ tang ản tháw lwâ̭n, ngiên kửw.