Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Năm 2019 la̒ năm "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n” vởi chú dê̒ "Năm thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w tloong khới ngiḙ̂p, lâ̭p ngiḙ̂p”. Khảng Thanh niên năm 2019 ản Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xác di̭nh kâ̒n tố chức khu, rôô̭ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, tâ̭p chung cho kơ xớ ro̭ wiḙ̂c, ro̭ mô hi̒nh, gẳn chă̭t vởi kác hwa̭t dôô̭ng thi duô cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước, kuố Dáng, Dwa̒n. Dôô̒ng thơ̒i nêw kaw tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n kuố thuối tlé. Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xâi zư̭ng kể hwă̭ch Khảng Thanh niên tâ̭p chung baw kác hwa̭t dôô̭ng: tiên chiê̒n, zởi thiḙ̂w wê̒l chiê̒n thôổng kuố Dwa̒n, tham za xâi zư̭ng NTM, xâi zư̭ng văn minh dô thi̭, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng an xinh xa̭ hô̭i, hổ chơ̭ thanh niên khới ngiḙ̂p, tư vẩn hưởng ngiḙ̂p, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng lee̒nh meḙnh cho thiểw nhi, dô̭i viên tloong nhửng ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước...

 


Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng kác da̭i biếw tham za tlôông kâl ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng KhảngThanh niên năm 2019.

Ta̭i lḙ̂ Fát dôô̭ng, Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n da̒ tă̭ng 10.000 kâl xeenh cho Hwiḙ̂n Dwa̒n Lương Xơn, tă̭ng 30 khất kwa̒ cho kác za di̒nh chỉnh xắch, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn thêênh diḙ̂ ba̒n, mối khất zả tli̭ 500 ngi̒n dôô̒ng. Dwa̒n Thanh niên Kôông an tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w 10 hoo̭c xinh vươ̭t khỏ kuố hwiḙ̂n Lương Xơn vởi mức hổ chơ̭ 200 ngi̒n dôô̒ng/ủn/ khảng.

 


Kác bác xi̭, i xi̭ Kâw la̭c bô̭ Thâ̒i thuốc tlé tính khảm, tư vẩn khức khwé, kấp thuôc smiḙ̂n fỉ cho dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.


Kác dwa̒n viên thanh niên lư̭c lươ̭ng Kôông an la̒ chửng minh thư cho nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭

 

Ngăi khâw lḙ̂ fát dôô̭ng da̒ ziḙ̂n tha kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng xôi nối nhơ: tlôông 1.220 kâl tlói, kew, kâl ăn tlải kác lo̭i cho kác za di̒nh khỏ khăn kuố xa̭, gẳn biến kôông chi̒nh thanh niên kấp tính cho 2 kôông chi̒nh la̒ xân khẩw nối ta̭i xỏm Gươ̒ va̒ xân chơi thiểw nhi ta̭i xỏm Ko̒ Tláng, xa̭ Kư Iên, xâi zư̭ng kon dươ̒ng hwa, tư vẩn, hưởng ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh, DVTN. La̒ mởi chửng minh thư cho nhân zan, xâi zư̭ng mô hi̒nh fân lo̭i thu gom rác thái, khảm, kấp thuốc miḙ̂n fỉ cho 150 dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 

Hái Iển


KÁC TIN KHÁC


Nhức nhổi na̭n bó bải fả ta̒i xán nôông ngiḙ̂p

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ kwa. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính liên tiếp xắi tha kác vṷ kổ ỉ bó bải, fá hwí ta̒i xán la̒ kâl nôông ngiḙ̂p kúo kác hô̭ zân va̒ zwanh ngiḙ̂p. Vẩn na̭n ni̒ dang tlớ thee̒nh môô̭ch thư̭c tla̭ng nhức nhổi chươ ản zái kwiết zứt diếm.

Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn khâw ki̒ ho̭p thử 7

(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Kôông bổ zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Ngă̒i 16/4, Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i tính xác nhâ̭n da̒ xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Thew rỉ ku̒ng ngă̒i, UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôông bổ ZTKCF tă̭i xỏm Tă̒i Măng, xa̭ Tu Lỉ

Xa̭ Zân Hwa̒ xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi

Khi Ngi̭ kwiết bắt nguô̒n bớ thư̭c tể

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n

Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng “Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”

(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh